:: Escola Multilingüe

El projecte d'Escola Multilingüe inclou entre d'altres el Programa d'Auxiliars de Conversa i la preparació per als exàmens de Cambridge.-- Exàmens de Cambridge --

La preparació per als exàmens de Cambridge aporta als nostres alumnes motivació, confiança, avantatges en la vida real, la possibilitat de demostrar els seus coneixements d'anglès, amb l'obtenció d'un certificat de reconeixement internacional.

Es tracta dels nivells KET(A2), PET(B1) i FCE(B2), avançant en les 4 destreses, comprensió auditiva, comprensió lectora, expressió oral i expressió escrita. Per als alumnes que s'inicien en l'anglès, existeix el nivelll YLE(Young Learners English Tests), que són exàmens d’anglès per a nens, dissenyats fent servir continguts adaptats a les necessitats dels nens, amb 3 possibles nivells:

- Starters
- Movers
- Flyers (A2)

+ Info: Cambridge Exams


-- Programa d'Auxiliars de Conversa --

El Programa d’Auxiliars de Conversa és una proposta del Projecte Escola Multilingüe de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya pensat perquè les escoles adscrites que així ho sol.licitin puguin disposar d’un o més joves estudiants anglesos i irlandesos, seleccionats per Home To Home, per a qui l'anglès és llengua materna i que, en el marc d'un conveni de cooperació educativa, i com a formació pràctica en el camp de la pedagogia, el magisteri i l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa, duguin a terme tasques d’assistència que donin suport a les activitats previstes en el projecte multilingüe del centre, 25 hores a la setmana, durant tot el curs escolar (d’octubre a juny)
A l'escola disposem d'Auxiliars de Conversa, fent tasques d'assistència i suport a les activitats d'ensenyament-aprenentatge de l'anglès amb el suport i seguiment de la Fundació Escola Cristiana i Home To Home.

ALGUNES DE LES TASQUES DELS AUXILIARS DE CONVERSA A LA NOSTRA ESCOLA

- Estimular la competència comunicativa de l’alumnat utilitzant sempre la llengua estrangera en la seva presència. Això serà encara més possible si l’alumnat ignora que l’auxiliar es pot comunicar en castellà i/o català.

- Col.laborar en activitats AICLE essent present a l’aula en equip amb el professor de la matèria quan aquesta s’imparteixi en llengua estrangera, per a donar un cop de mà en el treball per grup, per parelles, treball individual, preparació d’exposicions orals, etc.

- Augmentar la incidència en la llengua oral, des d’un punt de vista comunicatiu, a través de petits diàlegs al voltant d’un tema, jocs de preguntes i respostes, jocs de taula, petites lectures en veu alta... i contribuir a la preparació de la part de Speaking dels exàmens de Cambridge.

- Ajudar en els treballs individuals, per parelles o en petit grup, dins i fora de l’aula.

- Resoldre dubtes lingüístics específics.

- Col.laborar amb el professor de la matèria i/o el professor de llengua estrangera en l’elaboració de materials per a l’assignatura.

- Elaborar materials complementaris.

- Enregistrar textos per a ser utilitzats en les classes de les matèries lingüístiques i no lingüístiques.

- Fer servir altres coneixements i destreses de què disposi (musicals, teatrals, esportives...) i posar-les al servei del projecte multilingüe de l’escola.

+ Info: Guia famílies acollidores
+ Info: Informació famílies-- Estades lingüístiques d'estiu --

L’escola juntament amb l’empresa HometoHome, que col.labora estretament amb la Federació d’Escoles Cristianes de Catalunya en l’organització de cursos i estades a l’estranger, continua oferint a totes les famílies que ho desitgin, estades a Anglaterra/ Irlanda durant el mes de juny/ juliol d’enguany. L’oferta contempla estades de dues o de tres setmanes a destins del Regne Unit, en concret a Exeter i Scarborough, respectivament. Adjunt teniu els documents informatius d'aquestes estades així com la sol.licitud d'inscripció, on s'indiquen els passos a seguir.

Documents Informació estades :
  - Sol·licitud inscripció
  - Exeter 2012
  - Scarborough 2012
  - Exemple setmana Exeter (2 weeks)
  - Exemple setmana Scarborough (3 weeks)


El projecte d'Escola Multilingüe inclou entre d'altres el Programa d'Auxiliars de Conversa i la preparació per als exàmens de Cambridge.-- Exàmens de Cambridge --

La preparació per als exàmens de Cambridge aporta als nostres alumnes motivació, confiança, avantatges en la vida real, la possibilitat de demostrar els seus coneixements d'anglès, amb l'obtenció d'un certificat de reconeixement internacional.

Es tracta dels nivells KET(A2), PET(B1) i FCE(B2), avançant en les 4 destreses, comprensió auditiva, comprensió lectora, expressió oral i expressió escrita. Per als alumnes que s'inicien en l'anglès, existeix el nivelll YLE(Young Learners English Tests), que són exàmens d’anglès per a nens, dissenyats fent servir continguts adaptats a les necessitats dels nens, amb 3 possibles nivells:

- Starters
- Movers
- Flyers (A2)

+ Info: Cambridge Exams


-- Programa d'Auxiliars de Conversa --

El Programa d’Auxiliars de Conversa és una proposta del Projecte Escola Multilingüe de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya pensat perquè les escoles adscrites que així ho sol.licitin puguin disposar d’un o més joves estudiants anglesos i irlandesos, seleccionats per Home To Home, per a qui l'anglès és llengua materna i que, en el marc d'un conveni de cooperació educativa, i com a formació pràctica en el camp de la pedagogia, el magisteri i l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa, duguin a terme tasques d’assistència que donin suport a les activitats previstes en el projecte multilingüe del centre, 25 hores a la setmana, durant tot el curs escolar (d’octubre a juny)
A l'escola disposem d'Auxiliars de Conversa, fent tasques d'assistència i suport a les activitats d'ensenyament-aprenentatge de l'anglès amb el suport i seguiment de la Fundació Escola Cristiana i Home To Home.

ALGUNES DE LES TASQUES DELS AUXILIARS DE CONVERSA A LA NOSTRA ESCOLA

- Estimular la competència comunicativa de l’alumnat utilitzant sempre la llengua estrangera en la seva presència. Això serà encara més possible si l’alumnat ignora que l’auxiliar es pot comunicar en castellà i/o català.

- Col.laborar en activitats AICLE essent present a l’aula en equip amb el professor de la matèria quan aquesta s’imparteixi en llengua estrangera, per a donar un cop de mà en el treball per grup, per parelles, treball individual, preparació d’exposicions orals, etc.

- Augmentar la incidència en la llengua oral, des d’un punt de vista comunicatiu, a través de petits diàlegs al voltant d’un tema, jocs de preguntes i respostes, jocs de taula, petites lectures en veu alta... i contribuir a la preparació de la part de Speaking dels exàmens de Cambridge.

- Ajudar en els treballs individuals, per parelles o en petit grup, dins i fora de l’aula.

- Resoldre dubtes lingüístics específics.

- Col.laborar amb el professor de la matèria i/o el professor de llengua estrangera en l’elaboració de materials per a l’assignatura.

- Elaborar materials complementaris.

- Enregistrar textos per a ser utilitzats en les classes de les matèries lingüístiques i no lingüístiques.

- Fer servir altres coneixements i destreses de què disposi (musicals, teatrals, esportives...) i posar-les al servei del projecte multilingüe de l’escola.

+ Info: Guia famílies acollidores
+ Info: Informació famílies-- Estades lingüístiques d'estiu --

L’escola juntament amb l’empresa HometoHome, que col.labora estretament amb la Federació d’Escoles Cristianes de Catalunya en l’organització de cursos i estades a l’estranger, continua oferint a totes les famílies que ho desitgin, estades a Anglaterra/ Irlanda durant el mes de juny/ juliol d’enguany. L’oferta contempla estades de dues o de tres setmanes a destins del Regne Unit, en concret a Exeter i Scarborough, respectivament. Adjunt teniu els documents informatius d'aquestes estades així com la sol.licitud d'inscripció, on s'indiquen els passos a seguir.

Documents Informació estades :
  - Sol·licitud inscripció
  - Exeter 2012
  - Scarborough 2012
  - Exemple setmana Exeter (2 weeks)
  - Exemple setmana Scarborough (3 weeks)