:: Beques per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NEE)

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2013-2014. 
El termini serà fins el proper 27 de setembre, a la secretaria de l'escola de 9 a 13h.


Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2013-2014. 
El termini serà fins el proper 27 de setembre, a la secretaria de l'escola de 9 a 13h.