Presentació del nou Gegantó del pare Joan

Si les condicions meteorològiques, no permeten celebrar la presentació del nou gegantó del pare Joan a l'exterior, l'acte es farà al poliesportiu de Santa Anna Centre.
El que sí cancel.laríem és la cercavila pel centre de la ciutat.


Si les condicions meteorològiques, no permeten celebrar la presentació del nou gegantó del pare Joan a l'exterior, l'acte es farà al poliesportiu de Santa Anna Centre.
El que sí cancel.laríem és la cercavila pel centre de la ciutat.