Pronunciament de l'Escola Cristiana de Catalunya

Arran de les interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que afecten a quatre de les escoles del col.lectiu.

Arran de les interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que afecten a quatre de les escoles del col.lectiu.