L'Escola és espai cardioprotegitSanta Anna ja és un espai cardioprotegit. Això significa que l'escola està dotada dels equips i del personal necessari per assistir una persona durant els primers minuts de produir-se una parada cardíaca fins l'arribada dels serveis de socors. En diferents punts dels edificis de l'escola hi ha desfibril·ladors amb la finalitat d'assegurar l'accés en situació d'aturada cardiorespiratòria de forma ràpida i segura i en un breu període de temps.

En total hi ha tres desfibril·ladors distribuïts entre els tres edificis i una vintena de treballadors de l'escola han rebut formació sobre el funcionament de l'aparell DEA que permet analitzar el ritme cardíac, identificar arítmies mortals i administrar descàrregues elèctriques amb la finalitat de restablir el ritme variable amb alts nivells de seguretat.Santa Anna ja és un espai cardioprotegit. Això significa que l'escola està dotada dels equips i del personal necessari per assistir una persona durant els primers minuts de produir-se una parada cardíaca fins l'arribada dels serveis de socors. En diferents punts dels edificis de l'escola hi ha desfibril·ladors amb la finalitat d'assegurar l'accés en situació d'aturada cardiorespiratòria de forma ràpida i segura i en un breu període de temps.

En total hi ha tres desfibril·ladors distribuïts entre els tres edificis i una vintena de treballadors de l'escola han rebut formació sobre el funcionament de l'aparell DEA que permet analitzar el ritme cardíac, identificar arítmies mortals i administrar descàrregues elèctriques amb la finalitat de restablir el ritme variable amb alts nivells de seguretat.