Ajuda extraordinària d'Amics de l'Escola Pia al Senegal

El passat mes d'abril , la Junta Directiva de l'Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal va aprovar una ajuda extraordinària de 8.000€ per poder fer unes reparacions urgents a la Granja Escola de Karang.
Unes ventades van malmetre part del sostre i d'un dels murs del centre agrari. Per aquest motiu ens van demanar la nostra col.laboració ja que s'havia de reparar amb urgència abans que arribés l'època de pluges per evitar d'aquesta manera que els danys fossin majors.
Trobareu més informació d'aquesta reparació i dels altres projectes de l'associació a: www.amicssenegal.org

El passat mes d'abril , la Junta Directiva de l'Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal va aprovar una ajuda extraordinària de 8.000€ per poder fer unes reparacions urgents a la Granja Escola de Karang.
Unes ventades van malmetre part del sostre i d'un dels murs del centre agrari. Per aquest motiu ens van demanar la nostra col.laboració ja que s'havia de reparar amb urgència abans que arribés l'època de pluges per evitar d'aquesta manera que els danys fossin majors.
Trobareu més informació d'aquesta reparació i dels altres projectes de l'associació a: www.amicssenegal.org