Oferta Vacants setembre'14 Cicles Formatius
OFERTA VACANTS Setembre'2014
CICLES FORMATIUS


Codi CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ Vacants
AG10 Gestió administrativa 3
AG10 Gestió administrativa 0
EE10 Instal.lacions elèctriques i automàtiques 13
EE10 Instal.lacions elèctriques i automàtiques 11
0101 Conducció a.f.esportives en medi natural 0
IC10 Sistemes microinformàtics i xarxa 7
IC10 Sistemes microinformàtics i xarxa 0


Codi CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR Vacants
AGB0 Administració i finances 13
AGB0 Administració i finances 12
ICB0 Desenvolupament d'aplic.informàtiques 0
ICB0 Desenvolupament d'aplic.informàtiques 1
0151 Animació d'activitats físiquies i esportives 0
0151 Animació d'activitats físiquies i esportives 0
0651 Gestió comercial i Màrqueting 0


PERÍODE EXTRAORDINARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Difusió de l'oferta de cicles amb vacants 5  de setembre

Presentació de sol·licituds al centre 8 al 10 de setembre

Publicació al centre de les persones admeses 19  de setembre

Matrícula 19 i 22 de setembre
OFERTA VACANTS Setembre'2014
CICLES FORMATIUS


Codi CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ Vacants
AG10 Gestió administrativa 3
AG10 Gestió administrativa 0
EE10 Instal.lacions elèctriques i automàtiques 13
EE10 Instal.lacions elèctriques i automàtiques 11
0101 Conducció a.f.esportives en medi natural 0
IC10 Sistemes microinformàtics i xarxa 7
IC10 Sistemes microinformàtics i xarxa 0


Codi CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR Vacants
AGB0 Administració i finances 13
AGB0 Administració i finances 12
ICB0 Desenvolupament d'aplic.informàtiques 0
ICB0 Desenvolupament d'aplic.informàtiques 1
0151 Animació d'activitats físiquies i esportives 0
0151 Animació d'activitats físiquies i esportives 0
0651 Gestió comercial i Màrqueting 0


PERÍODE EXTRAORDINARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Difusió de l'oferta de cicles amb vacants 5  de setembre

Presentació de sol·licituds al centre 8 al 10 de setembre

Publicació al centre de les persones admeses 19  de setembre

Matrícula 19 i 22 de setembre