A història de l'art anem de ruta amb els mòbils

Les rutes geolocalitzades amb telèfons mòbils han estat una adaptació de les rutes que ja es duien a terme de l’activitat en format paper. A partir del coneixement de les noves possibilitats dels telèfons intel·ligents, es va decidir reconvertir l’activitat per fer-la més motivadora per als alumnes a partir del concepte de la gamificació.

L’eina principal per fer aquestes rutes és l'aplicació Questinsitu, una eina que permet l’edició de les rutes amb les preguntes. Els alumnes poden accedir a aquestes rutes per mitjà dels aparells mòbils, els quals han de disposar de connexió 3G i tecnologia GPS. Una vegada l’alumne està dins del radi de la posició de la pregunta, aquesta apareix de forma automàtica en el dispositiu mòbil, i aleshores, l’alumne l’ha de respondre.

Aquesta activitat es desenvolupa dins de la matèria d’història de l’art a 2n de batxillerat. És voluntat del centre, i principalment de l’etapa de batxillerat, incorporar les noves tecnologies en els contextos d’ensenyament-aprenentatge dels nostres alumnes. En aquest sentit, des de la matèria d’història de l’art es van desenvolupant activitats, tant a fora com a dins l’aula, on les TIC i les TAC hi tenen presència.

L’experiència ha estat molt positiva i poder-la dur a terme durant dos anys ens ha permès aplicar millores a l’aplicació i a l’activitat mateixa.
Les rutes geolocalitzades amb telèfons mòbils han estat una adaptació de les rutes que ja es duien a terme de l’activitat en format paper. A partir del coneixement de les noves possibilitats dels telèfons intel·ligents, es va decidir reconvertir l’activitat per fer-la més motivadora per als alumnes a partir del concepte de la gamificació.

L’eina principal per fer aquestes rutes és l'aplicació Questinsitu, una eina que permet l’edició de les rutes amb les preguntes. Els alumnes poden accedir a aquestes rutes per mitjà dels aparells mòbils, els quals han de disposar de connexió 3G i tecnologia GPS. Una vegada l’alumne està dins del radi de la posició de la pregunta, aquesta apareix de forma automàtica en el dispositiu mòbil, i aleshores, l’alumne l’ha de respondre.

Aquesta activitat es desenvolupa dins de la matèria d’història de l’art a 2n de batxillerat. És voluntat del centre, i principalment de l’etapa de batxillerat, incorporar les noves tecnologies en els contextos d’ensenyament-aprenentatge dels nostres alumnes. En aquest sentit, des de la matèria d’història de l’art es van desenvolupant activitats, tant a fora com a dins l’aula, on les TIC i les TAC hi tenen presència.

L’experiència ha estat molt positiva i poder-la dur a terme durant dos anys ens ha permès aplicar millores a l’aplicació i a l’activitat mateixa.