Aquest 26 de novembre tenim eleccions del Consell Escolar


A l’escola hi ha d’haver canals de comunicació que afavoreixin la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. Aquests canals poden ser de molts tipus, i un dels més importants és el Consell Escolar, en el qual hi participen representants de la direcció del centre, del professorat, dels pares i mares, dels alumnes i del personal d’administració i serveis.

El Consell Escolar és el màxim òrgan col•legiat representatiu de la nostra comunitat educativa, i la seva composició garanteix que els diversos estaments tinguem ocasió de participar-hi i, per tant, de tenir coneixement de la gestió global de l’escola.

Aquest curs, i d’acord amb la Resolució del Departament d’Ensenyament (ENS/2160/2014), us informem que iniciem el procés electoral del nostre centre que ha de portar a la renovació parcial dels membres dels Consells Escolars dels centres docents concertats.

Aquesta renovació parcial suposarà el canvi de 2 representants de mares i pares d’alumnes i 2 representants dels docents.

A les cartelleres de les recepcions de l’escola trobareu la normativa, la composició de la comissió electoral, les llistes del cens i el calendari (reproduït en aquest escrit). Tal com s’indica, la data prevista de realització de les eleccions serà el proper 26 de novembre de 2014.

Si esteu interessats a fer algun tràmit administratiu en relació al Consell Escolar, ja sigui que us voleu presentar com a candidats o que voleu fer alguna reclamació sobre el cens, cal que us adreceu a la secretaria de l’escola.


CALENDARI ELECTORAL - RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR
28 d’octubre - Aprovació de les normes de procediment i del calendari.
31 d’octubre - Constitució de la comissió electoral. Publicació del cens d’electors i inici del termini de reclamacions. Informació a la comunitat educativa sobre les dates de les eleccions. Publicació del calendari. Inici del termini de presentació de candidatures.
6 de novembre -    Acaba el termini de presentació de reclamacions al cens d’electors. Acaba el termini de presentació de les candidatures i comença el termini de reclamacions a les candidatures.
10 de novembre - Acaba el termini de presentació de reclamacions a les candidatures.
11 de novembre - Reunió de la comissió electoral: Resolució de les reclamacions al cens d’electors i publicació del cens d’electors definitiu. Resolució de les reclamacions a les candidatures i publicació de la llista definitiva dels candidats de cada sector.
26 de novembre - Eleccions dels representants del professorat i de les mares i pares d’alumnes.
28 de novembre - Publicació oficial de la composició del consell escolar. Convocatòria de la reunió constitutiva del nou consell escolar.
12 de desembre - Constitució del nou consell escolar: Comunicació oficial de la constitució del Consell Escolar als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

A l’escola hi ha d’haver canals de comunicació que afavoreixin la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. Aquests canals poden ser de molts tipus, i un dels més importants és el Consell Escolar, en el qual hi participen representants de la direcció del centre, del professorat, dels pares i mares, dels alumnes i del personal d’administració i serveis.

El Consell Escolar és el màxim òrgan col•legiat representatiu de la nostra comunitat educativa, i la seva composició garanteix que els diversos estaments tinguem ocasió de participar-hi i, per tant, de tenir coneixement de la gestió global de l’escola.

Aquest curs, i d’acord amb la Resolució del Departament d’Ensenyament (ENS/2160/2014), us informem que iniciem el procés electoral del nostre centre que ha de portar a la renovació parcial dels membres dels Consells Escolars dels centres docents concertats.

Aquesta renovació parcial suposarà el canvi de 2 representants de mares i pares d’alumnes i 2 representants dels docents.

A les cartelleres de les recepcions de l’escola trobareu la normativa, la composició de la comissió electoral, les llistes del cens i el calendari (reproduït en aquest escrit). Tal com s’indica, la data prevista de realització de les eleccions serà el proper 26 de novembre de 2014.

Si esteu interessats a fer algun tràmit administratiu en relació al Consell Escolar, ja sigui que us voleu presentar com a candidats o que voleu fer alguna reclamació sobre el cens, cal que us adreceu a la secretaria de l’escola.


CALENDARI ELECTORAL - RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR
28 d’octubre - Aprovació de les normes de procediment i del calendari.
31 d’octubre - Constitució de la comissió electoral. Publicació del cens d’electors i inici del termini de reclamacions. Informació a la comunitat educativa sobre les dates de les eleccions. Publicació del calendari. Inici del termini de presentació de candidatures.
6 de novembre -    Acaba el termini de presentació de reclamacions al cens d’electors. Acaba el termini de presentació de les candidatures i comença el termini de reclamacions a les candidatures.
10 de novembre - Acaba el termini de presentació de reclamacions a les candidatures.
11 de novembre - Reunió de la comissió electoral: Resolució de les reclamacions al cens d’electors i publicació del cens d’electors definitiu. Resolució de les reclamacions a les candidatures i publicació de la llista definitiva dels candidats de cada sector.
26 de novembre - Eleccions dels representants del professorat i de les mares i pares d’alumnes.
28 de novembre - Publicació oficial de la composició del consell escolar. Convocatòria de la reunió constitutiva del nou consell escolar.
12 de desembre - Constitució del nou consell escolar: Comunicació oficial de la constitució del Consell Escolar als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.