Visita a l'empresa Aigües de Mataró

El passat dijous 11 de desembre de 2014 els alumnes del Programa de Formació i Inserció (PFI) de l’Escola Pia Santa Anna vam visitar l’empresa Aigües de Mataró, SA, en el marc de la matèria tècniques administratives bàsiques.

Els conceptes que es van explicar en el primer trimestre els vam veure reflectits en els comentaris sobre els diferents departaments, com ara facturació, administració i magatzem. També ens van parlar de les despeses de la factura de l’aigua, la història de les canalitzacions de Mataró, els pous, etc.

La visita va durar dues hores i mitja, i va ser interessant, ja que les explicacions van ser del tot completes. Gràcies!

Alumnes del PFIA


El passat dijous 11 de desembre de 2014 els alumnes del Programa de Formació i Inserció (PFI) de l’Escola Pia Santa Anna vam visitar l’empresa Aigües de Mataró, SA, en el marc de la matèria tècniques administratives bàsiques.

Els conceptes que es van explicar en el primer trimestre els vam veure reflectits en els comentaris sobre els diferents departaments, com ara facturació, administració i magatzem. També ens van parlar de les despeses de la factura de l’aigua, la història de les canalitzacions de Mataró, els pous, etc.

La visita va durar dues hores i mitja, i va ser interessant, ja que les explicacions van ser del tot completes. Gràcies!

Alumnes del PFIA