Santa Anna és l’amfitriona de la VII Assemblea de l’Escola Pia

Els dies 6 i 7 de març, Santa Anna es va convertir en l’amfitriona de la VII Assemblea de les Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya. L’Assemblea és una reunió que aplega representants de totes les escoles pies i on es posen les bases de treball per als propers quatre anys. En aquesta reunió, celebrada a la sala d’actes de l’edifici de la plaça Santa Anna, es van trobar més de 200 representants dels educadors, les famílies, l’alumnat i personal d’administració i serveis. De totes maneres, volem remarcar que tot el personal de l’Escola Pia de Catalunya  hi era present ja que, d’alguna manera o altra, tothom ha participat en el procés previ.

L’objectiu de l’Assemblea és acordar les polítiques, és a dir, les línies de treball que tota l’Escola Pia es compromet a dur a terme durant 4 anys. Enguany, s’ha acordat una única política que creiem que serà innovadora. La política porta per nom “Projecte per a la interdisciplinarietat a l’aula” i ha estat promoguda per un equip de vuit persones entre les quals trobem l’Estel Paloma i en Jordi Garcia de l’Escola Pia de Mataró. Aquest projecte innovador pretén consolidar els aprenentatges dels nostres alumnes a partir de projectes comuns que integrin els continguts de diferents assignatures.

D’aquesta manera, totes les etapes hauran d’adaptar la forma de treballar fins ara i introduir aquest projecte que comportarà canvis en profunditat a diferents nivells: horaris, organització dels equips, gestió dels espais i una nova distribució dels recursos. A partir d’ara, durant els cursos vinents, les propostes didàctiques s’hauran de començar a treballar cooperativament en grup i que possibilitin que el currículum es treballi de forma interdisciplinària a les aules.

No serà una feina fàcil i sabem que tot el professorat s’haurà d’adaptar a tots aquests canvis per assolir aquesta nova forma de treballar que permeti al nostre alumnat avançar cap a una educació per a la vida, treballant les capacitats necessàries per ser, conèixer, viure i conviure en una societat complexa i canviant.Els dies 6 i 7 de març, Santa Anna es va convertir en l’amfitriona de la VII Assemblea de les Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya. L’Assemblea és una reunió que aplega representants de totes les escoles pies i on es posen les bases de treball per als propers quatre anys. En aquesta reunió, celebrada a la sala d’actes de l’edifici de la plaça Santa Anna, es van trobar més de 200 representants dels educadors, les famílies, l’alumnat i personal d’administració i serveis. De totes maneres, volem remarcar que tot el personal de l’Escola Pia de Catalunya  hi era present ja que, d’alguna manera o altra, tothom ha participat en el procés previ.

L’objectiu de l’Assemblea és acordar les polítiques, és a dir, les línies de treball que tota l’Escola Pia es compromet a dur a terme durant 4 anys. Enguany, s’ha acordat una única política que creiem que serà innovadora. La política porta per nom “Projecte per a la interdisciplinarietat a l’aula” i ha estat promoguda per un equip de vuit persones entre les quals trobem l’Estel Paloma i en Jordi Garcia de l’Escola Pia de Mataró. Aquest projecte innovador pretén consolidar els aprenentatges dels nostres alumnes a partir de projectes comuns que integrin els continguts de diferents assignatures.

D’aquesta manera, totes les etapes hauran d’adaptar la forma de treballar fins ara i introduir aquest projecte que comportarà canvis en profunditat a diferents nivells: horaris, organització dels equips, gestió dels espais i una nova distribució dels recursos. A partir d’ara, durant els cursos vinents, les propostes didàctiques s’hauran de començar a treballar cooperativament en grup i que possibilitin que el currículum es treballi de forma interdisciplinària a les aules.

No serà una feina fàcil i sabem que tot el professorat s’haurà d’adaptar a tots aquests canvis per assolir aquesta nova forma de treballar que permeti al nostre alumnat avançar cap a una educació per a la vida, treballant les capacitats necessàries per ser, conèixer, viure i conviure en una societat complexa i canviant.