El TSJC insta l’escola a impartir un 25% en castellà a dos grups de primària

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ens insta a iniciar una mesura cautelar per tal de complir el recurs presentat per una família de l’escola que demana el canvi del nostre model lingüístic per utilitzar també el castellà com a llengua vehicular i d’aprenentatge a l’aula. Aquest canvi de model només s’aplicarà als grups-classe on cursen els estudis els fills de la família demandant, en aquest cas, les classes de 3r D i 5è C.

El model lingüístic de Catalunya assegura el coneixement de les dues llengües oficials per part de tot l’alumnat quan acaba l’ensenyament obligatori. És un model plenament vàlid que ha estat reconegut internacionalment com un bon model pedagògic i de convivència i respectuós amb tots els alumnes siguin quines siguin les seves necessitats o procedències.

A la nostra escola s’aplica amb total normalitat. El nostre objectiu i compromís, com a escola, és que al final dels estudis obligatoris, l’alumnat tingui assolit el ple domini del català i el castellà i d’una o dues llengües estrangeres. I així ho avalen les proves de competències bàsiques de 6è de primària i de 4t d‘ESO.

El recurs presentat per aquesta família ens obliga a fer alguns canvis organitzatius en aquests grups-classe i és per això que aquests dies ens estem reunint amb tots els col•lectius de la nostra comunitat educativa per presentar la resolució i decidir i acordar les mesures més adients.

Ahir dimarts ens vam reunir amb els membres de l’AMPA i el Consell Escolar. Aquest matí mateix, l’AMPA ha emès un comunicat a tota la comunitat educativa on exposa els passos que s’estan seguint. Aquesta tarda es faran reunions amb el claustre de l’escola i amb les famílies de les dues classes afectades.

Des de l’escola hem acordat que en primer lloc hem de tenir en compte la nostra comunitat educativa. És per això que, abans de fer públiques les mesures que es duran a terme, primerament volem reunir-nos amb les famílies, el professorat, el personal i els membres de l’AMPA i del Consell Escolar. Així doncs, no serà fins demà que l’escola farà un comunicat de premsa per exposar les mesures que s’han pres i que afectaran aquests dos grups-classe des de la setmana vinent i fins a final de curs.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ens insta a iniciar una mesura cautelar per tal de complir el recurs presentat per una família de l’escola que demana el canvi del nostre model lingüístic per utilitzar també el castellà com a llengua vehicular i d’aprenentatge a l’aula. Aquest canvi de model només s’aplicarà als grups-classe on cursen els estudis els fills de la família demandant, en aquest cas, les classes de 3r D i 5è C.

El model lingüístic de Catalunya assegura el coneixement de les dues llengües oficials per part de tot l’alumnat quan acaba l’ensenyament obligatori. És un model plenament vàlid que ha estat reconegut internacionalment com un bon model pedagògic i de convivència i respectuós amb tots els alumnes siguin quines siguin les seves necessitats o procedències.

A la nostra escola s’aplica amb total normalitat. El nostre objectiu i compromís, com a escola, és que al final dels estudis obligatoris, l’alumnat tingui assolit el ple domini del català i el castellà i d’una o dues llengües estrangeres. I així ho avalen les proves de competències bàsiques de 6è de primària i de 4t d‘ESO.

El recurs presentat per aquesta família ens obliga a fer alguns canvis organitzatius en aquests grups-classe i és per això que aquests dies ens estem reunint amb tots els col•lectius de la nostra comunitat educativa per presentar la resolució i decidir i acordar les mesures més adients.

Ahir dimarts ens vam reunir amb els membres de l’AMPA i el Consell Escolar. Aquest matí mateix, l’AMPA ha emès un comunicat a tota la comunitat educativa on exposa els passos que s’estan seguint. Aquesta tarda es faran reunions amb el claustre de l’escola i amb les famílies de les dues classes afectades.

Des de l’escola hem acordat que en primer lloc hem de tenir en compte la nostra comunitat educativa. És per això que, abans de fer públiques les mesures que es duran a terme, primerament volem reunir-nos amb les famílies, el professorat, el personal i els membres de l’AMPA i del Consell Escolar. Així doncs, no serà fins demà que l’escola farà un comunicat de premsa per exposar les mesures que s’han pres i que afectaran aquests dos grups-classe des de la setmana vinent i fins a final de curs.