L’Escola Pia de Mataró aplicarà la mesura cautelar del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Els canvis organitzatius s’aplicaran només als grups-classe on determina la interlocutòria
 
Des d’ara i fins a final de curs, l’assignatura de matemàtiques es desdoblarà per tal que la mesura cautelar tingui la mínima afectació en el desenvolupament del nostre projecte educatiu i lingüístic
 
L’escola aplicarà aquesta mesura tot i que no sigui compartida per l’ideari de l’Escola Pia de Catalunya


A finals de mes d’abril, l’Escola Pia Santa Anna-Mataró va rebre la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en què insta l’escola a iniciar una mesura cautelar que consisteix a fixar la presència del 25% de castellà com a llengua vehicular en el curs i classe dels fills de la família de l’escola que així ho va demanar.

Un cop assessorats per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i per l’Escola Pia de Catalunya i reunits amb tots els membres de la comunitat educativa afectats com els mestres, l’AMPA, el Consell Escolar i, especialment, les famílies de les classes afectades, la direcció de l’escola ha buscat la fórmula més satisfactòria possible.

A més de les hores de l’assignatura de llengua castellana, la interlocutòria demana que hi hagi una altra assignatura troncal que s’imparteixi en castellà. Així doncs, la direcció, amb el suport de la comunitat educativa de l’escola, ha decidit que l’assignatura de matemàtiques també es farà en castellà a partir del 19 de maig, dia en què s’acaba el termini establert pel Tribunal.

L’Escola Pia sempre ha defensat el model d’immersió lingüística de Catalunya que assegura el coneixement de les dues llengües oficials per part de tot l’alumnat quan acaba l’ensenyament obligatori i garanteix la cohesió social. Com a institució sostenim que és un model plenament vàlid que ha estat reconegut internacionalment com un bon model pedagògic i de convivència i respectuós amb tots els alumnes siguin quines siguin les seves necessitats o procedències.


David Gallemí               
Director


Rosa Maria Torroella       
Presidenta de l’AmpaEls canvis organitzatius s’aplicaran només als grups-classe on determina la interlocutòria
 
Des d’ara i fins a final de curs, l’assignatura de matemàtiques es desdoblarà per tal que la mesura cautelar tingui la mínima afectació en el desenvolupament del nostre projecte educatiu i lingüístic
 
L’escola aplicarà aquesta mesura tot i que no sigui compartida per l’ideari de l’Escola Pia de Catalunya


A finals de mes d’abril, l’Escola Pia Santa Anna-Mataró va rebre la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en què insta l’escola a iniciar una mesura cautelar que consisteix a fixar la presència del 25% de castellà com a llengua vehicular en el curs i classe dels fills de la família de l’escola que així ho va demanar.

Un cop assessorats per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i per l’Escola Pia de Catalunya i reunits amb tots els membres de la comunitat educativa afectats com els mestres, l’AMPA, el Consell Escolar i, especialment, les famílies de les classes afectades, la direcció de l’escola ha buscat la fórmula més satisfactòria possible.

A més de les hores de l’assignatura de llengua castellana, la interlocutòria demana que hi hagi una altra assignatura troncal que s’imparteixi en castellà. Així doncs, la direcció, amb el suport de la comunitat educativa de l’escola, ha decidit que l’assignatura de matemàtiques també es farà en castellà a partir del 19 de maig, dia en què s’acaba el termini establert pel Tribunal.

L’Escola Pia sempre ha defensat el model d’immersió lingüística de Catalunya que assegura el coneixement de les dues llengües oficials per part de tot l’alumnat quan acaba l’ensenyament obligatori i garanteix la cohesió social. Com a institució sostenim que és un model plenament vàlid que ha estat reconegut internacionalment com un bon model pedagògic i de convivència i respectuós amb tots els alumnes siguin quines siguin les seves necessitats o procedències.


David Gallemí               
Director


Rosa Maria Torroella       
Presidenta de l’Ampa