Orientació postobligatòria per a les famílies de 4t d'ESO

Els dies 4 i 7 de maig s'han fet les xerrades informatives i d'orientació postobligatòria a les famílies dels alumnes de 4t d'Eso. Enguany s'han hagut d'endarrerir, respecte les dates que estaven fixades inicialment al calendari, a l'espera de la publicació del decret que definia el nou currículum de batxillerat segons la nova llei d'educació, la LOMCE.

Els directors pedagògics de batxillerat i FP, en David Cambray i en Manel Moragas respectivament, van explicar de manera detallada els diferents itineraris i l'oferta de modalitats que ofereix l'escola així com el sistema i les vies per accedir-hi. Afegim el material gràfic que van utilitzar durant les xerrades per si voleu recuperar alguna informació.

Els equips de coordinació i direcció de les diferents etapes resten a la disposició dels alumnes o les famílies que necessitin fer qualsevol consulta.

BATXILLERATFORMACIÓ PROFESSIONAL

Els dies 4 i 7 de maig s'han fet les xerrades informatives i d'orientació postobligatòria a les famílies dels alumnes de 4t d'Eso. Enguany s'han hagut d'endarrerir, respecte les dates que estaven fixades inicialment al calendari, a l'espera de la publicació del decret que definia el nou currículum de batxillerat segons la nova llei d'educació, la LOMCE.

Els directors pedagògics de batxillerat i FP, en David Cambray i en Manel Moragas respectivament, van explicar de manera detallada els diferents itineraris i l'oferta de modalitats que ofereix l'escola així com el sistema i les vies per accedir-hi. Afegim el material gràfic que van utilitzar durant les xerrades per si voleu recuperar alguna informació.

Els equips de coordinació i direcció de les diferents etapes resten a la disposició dels alumnes o les famílies que necessitin fer qualsevol consulta.

BATXILLERATFORMACIÓ PROFESSIONAL