Informació addicional - proves de recuperació d'ESO

Aquest dijous 18 i el divendres 19 de juny es faran els exàmens de recuperació d'aquest tercer trimestre de l'ESO. Això suposarà una alteració de l’horari habitual del curs ja que només es demanarà l’assistència obligatòria d’aquells alumnes que hagin de recuperar alguna matèria. L’alumnat que no tingui cap matèria pendent de recuperar no serà necessari que assisteixi a l’escola.

Avui hem lliurat una circular als alumnes per informar d'aquesta alteració de l'horari escolar habitual i agrairíem que les famílies ens féssiu arribar la butlleta adjunta on demanem la vostra conformitat sobre la informació referent a aquests horaris extraordinaris.
Aquest dijous 18 i el divendres 19 de juny es faran els exàmens de recuperació d'aquest tercer trimestre de l'ESO. Això suposarà una alteració de l’horari habitual del curs ja que només es demanarà l’assistència obligatòria d’aquells alumnes que hagin de recuperar alguna matèria. L’alumnat que no tingui cap matèria pendent de recuperar no serà necessari que assisteixi a l’escola.

Avui hem lliurat una circular als alumnes per informar d'aquesta alteració de l'horari escolar habitual i agrairíem que les famílies ens féssiu arribar la butlleta adjunta on demanem la vostra conformitat sobre la informació referent a aquests horaris extraordinaris.