La classes flipades als mitjans radiofònics

Durant les dues últimes setmanes, hem rebut la visita de tres mitjans radiofònics que s’han interessat per les classes flipades que des de fa uns anys alguns professors han introduït dins l’aula. El 28 d’octubre va venir l’equip de la secció Blog de Mestres de Catalunya Ràdio, el 10 d’octubre va venir la Soledad Domínguez de la Cadena SER i, finalment, el divendres 13 de novembre va venir Rac 1.

Els tres mitjans s’han fet ressò d’aquest nou mètode i s’han interessat per saber com els professors Jaume Font i Manel Trenchs capgiren les classes de geografia i d’història de l’art.
Aquesta metodologia, també coneguda com a "classe invertida" o flipped classroom, es basa en treballar la teoria a casa amb l’ajuda de diverses eines TIC i fer la pràctica a l’escola a través del treball en grup i considerant l’aula un espai d’aprenentatge on el mestre adquireix un rol acompanyant i facilitador. D’aquesta manera, si els alumnes vénen a l’aula amb els conceptes teòrics bàsics assimilats, es pot anar més enllà i la pràctica s’enriqueix fruit de la interacció entre l’alumnat i el suport del mestre.

Àudio del programa Blog de Mestres - Catalunya Ràdio
Àudio Cadena SER

 
 
 

Cadena SER

 
 

RAC 1

 
 


Durant les dues últimes setmanes, hem rebut la visita de tres mitjans radiofònics que s’han interessat per les classes flipades que des de fa uns anys alguns professors han introduït dins l’aula. El 28 d’octubre va venir l’equip de la secció Blog de Mestres de Catalunya Ràdio, el 10 d’octubre va venir la Soledad Domínguez de la Cadena SER i, finalment, el divendres 13 de novembre va venir Rac 1.

Els tres mitjans s’han fet ressò d’aquest nou mètode i s’han interessat per saber com els professors Jaume Font i Manel Trenchs capgiren les classes de geografia i d’història de l’art.
Aquesta metodologia, també coneguda com a "classe invertida" o flipped classroom, es basa en treballar la teoria a casa amb l’ajuda de diverses eines TIC i fer la pràctica a l’escola a través del treball en grup i considerant l’aula un espai d’aprenentatge on el mestre adquireix un rol acompanyant i facilitador. D’aquesta manera, si els alumnes vénen a l’aula amb els conceptes teòrics bàsics assimilats, es pot anar més enllà i la pràctica s’enriqueix fruit de la interacció entre l’alumnat i el suport del mestre.

Àudio del programa Blog de Mestres - Catalunya Ràdio
Àudio Cadena SER

 
 
 

Cadena SER

 
 

RAC 1