Formació per a pares i mares ESO - Intel·ligència emocional i adolescència

La doctora en psicologia evolutiva i de l’educació, Juani Mesa, ens proposa un any més un taller sobre la intel•ligència emocional durant l’etapa de l’adolescència. Aquesta formació està adreçada als pares i mares que tinguin fills que es trobin a l’adolescència i vulguin conèixer com són i quines intel•ligències tenen durant aquesta etapa.

En aquest taller es treballarà la complexitat de l’adolescència com a etapa important de la vida, així com l’educació de les emocions i de les relacions interpersonals.

Continguts:

1.    Teoria de les intel•ligències múltiples.
2.    La intel•ligència emocional i les famílies de sentiments.
3.    Ensenyar a pensar abans d’actuar. Eines per a la presa de decisions.
4.    La intel•ligència social, l’empatia i les habilitats socials: el seu paper en l’adolescència.

Les sessions d’aquesta formació es faran el dilluns 15, el dijous 18 i els dilluns 22 i 29 de febrer. Es realitzaran de 20 a 21:30 a l’aula polivalent de l’edifici de Mar (carrer Sant Agustí, 59).

Per fer la inscripció, només cal que cliqueu sobre el formulari abans de l’11 de febrer. Hi ha un límit de 25 places i, per tant, es respectarà rigorosament l'ordre d'arribada de la inscripció.

El taller està subvencionat per l’AMPA, i només caldrà abonar 10 euros de matrícula per persona. Aquest import es carregarà en el rebut d’escola del mes de març.


La doctora en psicologia evolutiva i de l’educació, Juani Mesa, ens proposa un any més un taller sobre la intel•ligència emocional durant l’etapa de l’adolescència. Aquesta formació està adreçada als pares i mares que tinguin fills que es trobin a l’adolescència i vulguin conèixer com són i quines intel•ligències tenen durant aquesta etapa.

En aquest taller es treballarà la complexitat de l’adolescència com a etapa important de la vida, així com l’educació de les emocions i de les relacions interpersonals.

Continguts:

1.    Teoria de les intel•ligències múltiples.
2.    La intel•ligència emocional i les famílies de sentiments.
3.    Ensenyar a pensar abans d’actuar. Eines per a la presa de decisions.
4.    La intel•ligència social, l’empatia i les habilitats socials: el seu paper en l’adolescència.

Les sessions d’aquesta formació es faran el dilluns 15, el dijous 18 i els dilluns 22 i 29 de febrer. Es realitzaran de 20 a 21:30 a l’aula polivalent de l’edifici de Mar (carrer Sant Agustí, 59).

Per fer la inscripció, només cal que cliqueu sobre el formulari abans de l’11 de febrer. Hi ha un límit de 25 places i, per tant, es respectarà rigorosament l'ordre d'arribada de la inscripció.

El taller està subvencionat per l’AMPA, i només caldrà abonar 10 euros de matrícula per persona. Aquest import es carregarà en el rebut d’escola del mes de març.