Informació enterovirus


Atesa l'alarma generada per la informació sobre alguns quadres neurològics per enterovirus que ha estat difosa a nivell poblacional, us adjuntem un full informatiu amb les instruccions de l'Agència de Salut Publica de Catalunya.


Atesa l'alarma generada per la informació sobre alguns quadres neurològics per enterovirus que ha estat difosa a nivell poblacional, us adjuntem un full informatiu amb les instruccions de l'Agència de Salut Publica de Catalunya.