L'optativa de literatura treballa el tòpic del carpe diem

Amb els alumnes de l’optativa de literatura estem estudiant el tòpic literari del carpe diem i amb el propòsit de conèixer-lo ben a fons estem cercant tota mena de textos literaris (poesia i prosa) i no literaris (publicitat, rètols comercials, cançons contemporànies...) que tinguin com a tema, ja sigui principal com secundari, el carpe diem i totes les connotacions que se’n deriven. 

Les fotos d’avui mostren com cada alumne ha representat el poema de Konstandinos P. Kavafis, Un vell, amb un mòbil que penja del sostre del passadís de la segona planta de l'edifici de Mar. El mòbil conté el poema de Kavafis i,alhora, representa el pas del temps, la fragilitat i al mateix temps la necessitat humana de fer perviure aquest instant efímer. Això és el carpe diem i com cadascú ho ha imaginat. 
Amb els alumnes de l’optativa de literatura estem estudiant el tòpic literari del carpe diem i amb el propòsit de conèixer-lo ben a fons estem cercant tota mena de textos literaris (poesia i prosa) i no literaris (publicitat, rètols comercials, cançons contemporànies...) que tinguin com a tema, ja sigui principal com secundari, el carpe diem i totes les connotacions que se’n deriven. 

Les fotos d’avui mostren com cada alumne ha representat el poema de Konstandinos P. Kavafis, Un vell, amb un mòbil que penja del sostre del passadís de la segona planta de l'edifici de Mar. El mòbil conté el poema de Kavafis i,alhora, representa el pas del temps, la fragilitat i al mateix temps la necessitat humana de fer perviure aquest instant efímer. Això és el carpe diem i com cadascú ho ha imaginat.