Comencem a aplicar el nou projecte pedagògic SUMMEM

370 nens i nenes del nostre centre seguiran el projecte pedagògic renovador amb més alumnes a Catalunya

El SUMMEM estableix un aprenentatge interdisciplinari, per competències i cooperatiu, que prepara per a la vida real


L’Escola Pia de Mataró comença aquest curs 2016-17 a implementar el nou projecte pedagògic SUMMEM. 370 nens i nenes de P4, 4t de primària i 1r d’ESO amb el suport d’una trentena de mestres treballaran amb aquest nou mètode, la iniciativa pedagògica renovadora més important que es fa actualment al nostre país.

Aquest projecte vol donar respostes educatives reals als reptes de la societat del segle XXI fent una escola adequada a les necessitats dels infants i joves, trencant motllos i apostant per l’aprenentatge interdisciplinari, per competències i cooperatiu. Està previst que en 4 cursos els 2.600 alumnes que estudien a l’Escola Pia de Mataró treballin ja amb aquesta nova eina.

SUMMEM farà que l’alumnat aprengui mentre es prepara per a la vida real i, a més, s’aposta per un aprenentatge basat en tres grans eixos:

1.    La motivació i que allò que es treballa adquireixi un sentit per a la vida actual i futura. Que els nens i nenes vegin que allò que aprenen a l’escola té un sentit i una utilitat real.

2.    Saber treballar en equip i que augmentin el seu compromís.Que assumeixin responsabilitats individuals i aprenguin a treballar i col•laborar amb els altres.

3.    Aprendre a aprendre i que adquireixin l’hàbit de pensar i buscar solucions a diferents tipus de problemes.

L’alumnat desenvolupa les capacitats individuals per poder afrontar reptes col•lectius.

La iniciativa ha passat el curs passat amb nota la fase de prova pilot amb 600 alumnes de 7 centres. S’aplica en un mínim del 50% de l’horari escolar a Educació Infantil i un mínim del 25% a Educació Primària, Secundària, Batxillerat i FP. Es treballa amb itineraris interdisciplinaris (diferents matèries al mateix temps) i sempre amb una estructura d’aprenentatge cooperatiu. Aquests itineraris es fan a partir de metodologies molt concretes com ara la resolució de problemes, l’aprenentatge servei, el treball per projectes i la investigació/recerca.Fins ara...
Amb SUMMEM..
Les matèries o assignatures eren independents entre elles.
Es treballa per reptes o projectes en què intervé més d’una matèria.
El professorat explica; l’alumnat escolta i aprèn.
El professorat planteja reptes i preguntes; l’alumnat pensa, busca i proposa solucions.
Treball individual.
Treball cooperatiu: individual i en grup.
L’aprenentatge sovint se centra a estudiar continguts.
L’aprenentatge se centra en el procés d’entendre, pensar i aprendre nous coneixements i ser capaç d’utilitzar-los en situacions específiques.
L’aprenentatge es fa en una aula.
Diversos espais oberts per a l’aprenentatge.
L’avaluació està centrada en exàmens escrits amb l’objectiu de posar una nota.
L’avaluació és un element més de l’aprenentatge. S’avalua tot el procés amb l’objectiu de millorar i aprendre, no només per posar una nota.

El pla d’implantació als 20 centres de l’Escola Pia de Catalunya ha passat la seva primera fase de pilotatge. Aquests dies comença la segona fase, de generalització, i arribarà a 54 grups de totes les edats i a totes les escoles superant els 3.000 alumnes. A la tercera fase, curs 2017-2018, el projecte s'implementarà progressivament en totes les etapes. Finalment a la quarta i darrera fase, que es farà entre els anys 2018 i 2021, SUṀṀEM estarà implantat en totes les etapes i en tots els cursos arribant a més de 20.000 nens i nenes.

http://www.summem.cat/


370 nens i nenes del nostre centre seguiran el projecte pedagògic renovador amb més alumnes a Catalunya

El SUMMEM estableix un aprenentatge interdisciplinari, per competències i cooperatiu, que prepara per a la vida real


L’Escola Pia de Mataró comença aquest curs 2016-17 a implementar el nou projecte pedagògic SUMMEM. 370 nens i nenes de P4, 4t de primària i 1r d’ESO amb el suport d’una trentena de mestres treballaran amb aquest nou mètode, la iniciativa pedagògica renovadora més important que es fa actualment al nostre país.

Aquest projecte vol donar respostes educatives reals als reptes de la societat del segle XXI fent una escola adequada a les necessitats dels infants i joves, trencant motllos i apostant per l’aprenentatge interdisciplinari, per competències i cooperatiu. Està previst que en 4 cursos els 2.600 alumnes que estudien a l’Escola Pia de Mataró treballin ja amb aquesta nova eina.

SUMMEM farà que l’alumnat aprengui mentre es prepara per a la vida real i, a més, s’aposta per un aprenentatge basat en tres grans eixos:

1.    La motivació i que allò que es treballa adquireixi un sentit per a la vida actual i futura. Que els nens i nenes vegin que allò que aprenen a l’escola té un sentit i una utilitat real.

2.    Saber treballar en equip i que augmentin el seu compromís.Que assumeixin responsabilitats individuals i aprenguin a treballar i col•laborar amb els altres.

3.    Aprendre a aprendre i que adquireixin l’hàbit de pensar i buscar solucions a diferents tipus de problemes.

L’alumnat desenvolupa les capacitats individuals per poder afrontar reptes col•lectius.

La iniciativa ha passat el curs passat amb nota la fase de prova pilot amb 600 alumnes de 7 centres. S’aplica en un mínim del 50% de l’horari escolar a Educació Infantil i un mínim del 25% a Educació Primària, Secundària, Batxillerat i FP. Es treballa amb itineraris interdisciplinaris (diferents matèries al mateix temps) i sempre amb una estructura d’aprenentatge cooperatiu. Aquests itineraris es fan a partir de metodologies molt concretes com ara la resolució de problemes, l’aprenentatge servei, el treball per projectes i la investigació/recerca.Fins ara...
Amb SUMMEM..
Les matèries o assignatures eren independents entre elles.
Es treballa per reptes o projectes en què intervé més d’una matèria.
El professorat explica; l’alumnat escolta i aprèn.
El professorat planteja reptes i preguntes; l’alumnat pensa, busca i proposa solucions.
Treball individual.
Treball cooperatiu: individual i en grup.
L’aprenentatge sovint se centra a estudiar continguts.
L’aprenentatge se centra en el procés d’entendre, pensar i aprendre nous coneixements i ser capaç d’utilitzar-los en situacions específiques.
L’aprenentatge es fa en una aula.
Diversos espais oberts per a l’aprenentatge.
L’avaluació està centrada en exàmens escrits amb l’objectiu de posar una nota.
L’avaluació és un element més de l’aprenentatge. S’avalua tot el procés amb l’objectiu de millorar i aprendre, no només per posar una nota.

El pla d’implantació als 20 centres de l’Escola Pia de Catalunya ha passat la seva primera fase de pilotatge. Aquests dies comença la segona fase, de generalització, i arribarà a 54 grups de totes les edats i a totes les escoles superant els 3.000 alumnes. A la tercera fase, curs 2017-2018, el projecte s'implementarà progressivament en totes les etapes. Finalment a la quarta i darrera fase, que es farà entre els anys 2018 i 2021, SUṀṀEM estarà implantat en totes les etapes i en tots els cursos arribant a més de 20.000 nens i nenes.

http://www.summem.cat/