Simultaneïtat d’estudis de dansa, música o pràctica intensa d’esportTots aquells alumnes que estiguin cursant ESO o batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de dansa, música, siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) o puguin demostrar una dedicació intensiva de l’esport podran sol•licitar la convalidació o el reconeixement de matèries.

Si hi esteu interessats, seleccioneu la vostra opció de la llista següent.
La documentació que es demana en cada cas s'ha de portar a la secretaria de l'escola. Tots aquells alumnes que sol·liciteu el reconeixement de matèries per pràctica esportiva heu de presentar la documentació abans del 24 d'octubre. En canvi, els que demostreu simultaneïtat d'estudis de música i dansa, cal que porteu la documentació abans del 12 de novembre.

Dansa:
Esportistes del programa de tecnificació (ARC)
Casos excepcionals de dedicació intensiva de l’esport

Tota aquesta informació no serveix per als alumnes d'esport que l'any passat ja vau demanar el reconeixement de matèries. En el vostre cas, l'escola es posarà en contacte amb vosaltres.Tots aquells alumnes que estiguin cursant ESO o batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de dansa, música, siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) o puguin demostrar una dedicació intensiva de l’esport podran sol•licitar la convalidació o el reconeixement de matèries.

Si hi esteu interessats, seleccioneu la vostra opció de la llista següent.
La documentació que es demana en cada cas s'ha de portar a la secretaria de l'escola. Tots aquells alumnes que sol·liciteu el reconeixement de matèries per pràctica esportiva heu de presentar la documentació abans del 24 d'octubre. En canvi, els que demostreu simultaneïtat d'estudis de música i dansa, cal que porteu la documentació abans del 12 de novembre.

Dansa:
Esportistes del programa de tecnificació (ARC)
Casos excepcionals de dedicació intensiva de l’esport

Tota aquesta informació no serveix per als alumnes d'esport que l'any passat ja vau demanar el reconeixement de matèries. En el vostre cas, l'escola es posarà en contacte amb vosaltres.