Ensenyem reanimació cardiopulmonar a docents de Mataró

Més de 124 docents de diferents centres educatius de Mataró han participat a la formació del programa Suport Vital Bàsic als centres educatius, un programa formatiu impulsat pel Consell Català de Ressuscitació.

S’ha implantat a Mataró des del Centre de Recursos Pedagògics i amb la col·laboració de la nostra escola, que ha aportat, no només les instal·lacions de l'edifici de Mar, sinó que també els instructors en SVB avalant així la nostra experiència escolar en totes les etapes des de l'any 2013.

Amb aquest programa, emmarcat també en la iniciativa "Mataró, ciutat cardioprotegida", es vol aconseguir que els alumnes, quan acabin l’educació obligatòria, sàpiguen actuar davant una aturada cardíaca amb les maniobres de suport vital.

 
 

Més de 124 docents de diferents centres educatius de Mataró han participat a la formació del programa Suport Vital Bàsic als centres educatius, un programa formatiu impulsat pel Consell Català de Ressuscitació.

S’ha implantat a Mataró des del Centre de Recursos Pedagògics i amb la col·laboració de la nostra escola, que ha aportat, no només les instal·lacions de l'edifici de Mar, sinó que també els instructors en SVB avalant així la nostra experiència escolar en totes les etapes des de l'any 2013.

Amb aquest programa, emmarcat també en la iniciativa "Mataró, ciutat cardioprotegida", es vol aconseguir que els alumnes, quan acabin l’educació obligatòria, sàpiguen actuar davant una aturada cardíaca amb les maniobres de suport vital.