El carnaval a cicle mitjà!

3r A - Equip de metges3r B -Equip de bàsquet
3r C -Orquestra3r D -Bombers  3r E -Exèrcit romà i les dames4t A - El màgic d'Oz 4t B -Jugadors de futbol americà i animadores
4t C -Rusc d'abelles

4t D - Equip de F1
Les mestres 

L'equip de secretaria


3r A - Equip de metges3r B -Equip de bàsquet
3r C -Orquestra3r D -Bombers  3r E -Exèrcit romà i les dames4t A - El màgic d'Oz 4t B -Jugadors de futbol americà i animadores
4t C -Rusc d'abelles

4t D - Equip de F1
Les mestres 

L'equip de secretaria