CFGS DAM i DAW - últimes places!

Dins del nostre itinerari professional d'informàtica i comunicacions, aquest curs iniciem l'oferta en format DUAL dels dos cicles formatius de grau superior:

- Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
- Desenvolupament d'aplicacions web

Aquests dos cicles permeten que l'alumne cursi el seu primer any de forma presencial, però que a segon, després d'un període curt de pràctiques a l'empresa, i sempre que es consideri adequat, el mantingui de forma remunerada a mitja jornada al llarg de tot el curs. Això permet que hi hagi una part de les competències professionals que l'alumnat adquireix a través de la pràctica real en el seu lloc de treball, però que el nostre centre va avaluant al llarg del curs. Us adjuntem els pdf dels cursos per si voleu donar-hi un cop d'ull.
Si esteu interessats a cursar algun d'aquests estudis, adreceu-vos a la secretaria de l'escola (plaça del Pare Joan, núm. 1, de 9 a 13 i de 16 a 18 h). Per conèixer tota la documentació que necessiteu per fer la preinscripció i matrícula, accediu al següent enllaç.Trobareu informació addicional a:
- la web d'FP Dual del Departament d'Ensenyament.

Dins del nostre itinerari professional d'informàtica i comunicacions, aquest curs iniciem l'oferta en format DUAL dels dos cicles formatius de grau superior:

- Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
- Desenvolupament d'aplicacions web

Aquests dos cicles permeten que l'alumne cursi el seu primer any de forma presencial, però que a segon, després d'un període curt de pràctiques a l'empresa, i sempre que es consideri adequat, el mantingui de forma remunerada a mitja jornada al llarg de tot el curs. Això permet que hi hagi una part de les competències professionals que l'alumnat adquireix a través de la pràctica real en el seu lloc de treball, però que el nostre centre va avaluant al llarg del curs. Us adjuntem els pdf dels cursos per si voleu donar-hi un cop d'ull.
Si esteu interessats a cursar algun d'aquests estudis, adreceu-vos a la secretaria de l'escola (plaça del Pare Joan, núm. 1, de 9 a 13 i de 16 a 18 h). Per conèixer tota la documentació que necessiteu per fer la preinscripció i matrícula, accediu al següent enllaç.Trobareu informació addicional a:
- la web d'FP Dual del Departament d'Ensenyament.