Feines d'estiu i recomanacions

Us adjuntem les llistes de feines que els mestres de primària recomanen que els nens i nenes facin aquest estiu. És bo fer vacances però sempre hem d’anar repassant per no oblidar res del que hem fet durant el curs!

Aquestes llistes es van lliurar a les famílies amb els informes de final de curs. De totes maneres, les deixem aquí per si necessiteu consultar-les.

Molt bon estiu!

1r primària
2n primària
3r primària
4t primària
5è primària
6è primària
1r ESO

Anglès

Alemany
2n ESO

Anglès

Alemany
3r ESO

Anglès
Alemany
4t ESO

Anglès


Alemany

Recomanacions d'estiu

Us adjuntem les llistes de feines que els mestres de primària recomanen que els nens i nenes facin aquest estiu. És bo fer vacances però sempre hem d’anar repassant per no oblidar res del que hem fet durant el curs!

Aquestes llistes es van lliurar a les famílies amb els informes de final de curs. De totes maneres, les deixem aquí per si necessiteu consultar-les.

Molt bon estiu!

1r primària
2n primària
3r primària
4t primària
5è primària
6è primària
1r ESO

Anglès

Alemany
2n ESO

Anglès

Alemany
3r ESO

Anglès
Alemany
4t ESO

Anglès


Alemany

Recomanacions d'estiu