CFGM - Segona convocatòria d'admissió

S'obre la segona convocatòria de preinscripció i matrícula als cicles formatius de grau mig.

Aquí us detallem l'oferta de places que tenim en aquests moments a l'escola:

- CFGM Gestió administrativa 

1r curs: 5 places
2n curs: 0 places- CFGM Sistemes microinformàtica i xarxes 

1r curs: 8 places
2n curs: 0 places- CFGM Conducció d'activitats físiques i esportives en medi natural 

1r curs: 0 places
2n curs: 0 places
En aquest procés hi poden participar:

- les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça i
- les persones que van obtenir plaça però no es van matricular.

Els participants han d'acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d'accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles.

L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol·licitud corresponent.

Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 6 i 7 de setembre de 2017
Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2017-2018


En aquest segon període, els centres assignen les places segons l'ordre següent:

persones que van participar en el procés de preinscripció ordinari, complien els requisits d'accés al cicle i no van obtenir plaça, tenint en compte la qualificació al·legada,
persones que van obtenir plaça però no es van poder matricular perquè estaven pendents de la qualificació de setembre de l'ESO.DOCUMENTACIÓ

Us adjuntem els tres documents que cal que us descarregueu i presenteu a la secretaria de l’escola.

Imprès de sol·licitud de preinscripció 

(Per descarregar el document, només cal que cliqueu la icona de la fletxa que us apareix a la cantonada superior de la imatge)

Imprès d'autorització de dades

(Per descarregar el document, només cal que cliqueu la icona de la fletxa que us apareix a la cantonada superior de la imatge)
Altra documentació que cal presentar

(Per descarregar el document, només cal que cliqueu la icona de la fletxa que us apareix a la cantonada superior de la imatge)

S'obre la segona convocatòria de preinscripció i matrícula als cicles formatius de grau mig.

Aquí us detallem l'oferta de places que tenim en aquests moments a l'escola:

- CFGM Gestió administrativa 

1r curs: 5 places
2n curs: 0 places- CFGM Sistemes microinformàtica i xarxes 

1r curs: 8 places
2n curs: 0 places- CFGM Conducció d'activitats físiques i esportives en medi natural 

1r curs: 0 places
2n curs: 0 places
En aquest procés hi poden participar:

- les persones que van participar en el primer període i no van obtenir plaça i
- les persones que van obtenir plaça però no es van matricular.

Els participants han d'acreditar amb els certificats corresponents que compleixen els requisits d'accés i la qualificació dels estudis o de la prova que els dóna accés als cicles.

L'acreditació d'haver pres part en el procés de preinscripció ordinari es pot fer amb la còpia de la sol·licitud corresponent.

Termini per presentar la sol·licitud i la documentació: 6 i 7 de setembre de 2017
Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2017-2018


En aquest segon període, els centres assignen les places segons l'ordre següent:

persones que van participar en el procés de preinscripció ordinari, complien els requisits d'accés al cicle i no van obtenir plaça, tenint en compte la qualificació al·legada,
persones que van obtenir plaça però no es van poder matricular perquè estaven pendents de la qualificació de setembre de l'ESO.DOCUMENTACIÓ

Us adjuntem els tres documents que cal que us descarregueu i presenteu a la secretaria de l’escola.

Imprès de sol·licitud de preinscripció 

(Per descarregar el document, només cal que cliqueu la icona de la fletxa que us apareix a la cantonada superior de la imatge)

Imprès d'autorització de dades

(Per descarregar el document, només cal que cliqueu la icona de la fletxa que us apareix a la cantonada superior de la imatge)
Altra documentació que cal presentar

(Per descarregar el document, només cal que cliqueu la icona de la fletxa que us apareix a la cantonada superior de la imatge)