Simultaneïtat d’estudis de dansa, música o pràctica intensa d’esport - 2017-2018

Tots aquells alumnes que estiguin cursant ESO o batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de dansa, música, siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) o puguin demostrar una dedicació intensiva de l’esport podran sol•licitar la convalidació o el reconeixement de matèries.

Si hi esteu interessats, seleccioneu la vostra opció de la llista següent.
La documentació que es demana en cada cas s'ha de portar a la secretaria de l'escola. Tots aquells alumnes que sol·liciteu el reconeixement de matèries per pràctica esportiva heu de presentar la documentació abans del 22 de setembre (si l'any passat ja us vau acollir al reconeixement) o l'11 d'octubre (si us acolliu aquest curs per primer cop). En canvi, els que demostreu simultaneïtat d'estudis de música i dansa, cal que porteu la documentació abans del 12 de novembre (data màxima que marca el Departament d'Ensenyament).


Dansa:
Alumnes d'ESO que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional
Alumnes d'ESO que cursen estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada
Alumnes de batxillerat que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional
Alumnes de batxillerat que cursen estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada

Música:
Alumnes d'ESO que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional
Alumnes d'ESO que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada
Alumnes de batxillerat que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional
Alumnes de batxillerat que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada

Esports:
Esportistes del programa de tecnificació (ARC)
Casos excepcionals de dedicació intensiva de l’esport


Tota aquesta informació no serveix per als alumnes d'esport que l'any passat ja vau demanar el reconeixement de matèries. En el vostre cas, l'escola es posarà en contacte amb vosaltres.
Tots aquells alumnes que estiguin cursant ESO o batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de dansa, música, siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) o puguin demostrar una dedicació intensiva de l’esport podran sol•licitar la convalidació o el reconeixement de matèries.

Si hi esteu interessats, seleccioneu la vostra opció de la llista següent.
La documentació que es demana en cada cas s'ha de portar a la secretaria de l'escola. Tots aquells alumnes que sol·liciteu el reconeixement de matèries per pràctica esportiva heu de presentar la documentació abans del 22 de setembre (si l'any passat ja us vau acollir al reconeixement) o l'11 d'octubre (si us acolliu aquest curs per primer cop). En canvi, els que demostreu simultaneïtat d'estudis de música i dansa, cal que porteu la documentació abans del 12 de novembre (data màxima que marca el Departament d'Ensenyament).


Dansa:
Alumnes d'ESO que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional
Alumnes d'ESO que cursen estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada
Alumnes de batxillerat que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional
Alumnes de batxillerat que cursen estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada

Música:
Alumnes d'ESO que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional
Alumnes d'ESO que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada
Alumnes de batxillerat que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional
Alumnes de batxillerat que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada

Esports:
Esportistes del programa de tecnificació (ARC)
Casos excepcionals de dedicació intensiva de l’esport


Tota aquesta informació no serveix per als alumnes d'esport que l'any passat ja vau demanar el reconeixement de matèries. En el vostre cas, l'escola es posarà en contacte amb vosaltres.