Els auxiliars de conversa, el suport bàsic de l’aprenentatge de l’anglès

L’any passat, l’AMPA de l’escola va enviar a totes les famílies un qüestionari on se’ls preguntava quins aspectes creien que havien de ser reforçats per a l’aprenentatge dels nostres nois i noies. 

Després de compartir els resultats amb la direcció de l'escola es va fer palès que, a banda d'altres temes, el punt que generava més interès eren les accions orientades a millorar l'aprenentatge de l'anglès. Tot i que l’escola era plenament conscient que calia potenciar l’estudi de la llengua entre l’alumnat, la col•laboració de l’AMPA ha estat un factor més per començar-ho a tirar endavant. 

És per aquest motiu que aquest any hem iniciat la col•laboració amb una acadèmia de la ciutat per consolidar les extraescolars de llengua anglesa a totes les etapes de l’escola. I pel que sabem, té una gran acollida. D’altra banda, i també gràcies a la col•laboració entre AMPA i escola, aquest curs hem reforçat els auxiliars de conversa que ja estan funcionant de fa temps al nostre centre.

El programa dels auxiliars de conversa és un recurs de primer ordre per estimular l'aprenentatge de llengües i el coneixement d'altres cultures i altres formes d'entendre el món. La seva tasca educativa dona suport lingüístic a les activitats programades a les aules amb l’objectiu d’ajudar en el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l'alumnat. Aquest objectiu és clau per a l'aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que l'oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l'estudi i el creixement personal.

Els auxiliars de conversa s'han convertit en el millor complement d’aula per a l’aprenentatge de l’anglès a les escoles ja que donen suport a mestres i professors en les tasques orals, i comparteixen amb l’alumnat aspectes de la seva cultura i el seu argot. A més, poden ajudar a resoldre dubtes sobre la llengua anglesa especialment dubtes sobre pronunciació i, d’altra banda, també ajuden en la preparació del material per a les classes i suports complementaris del professorat.
Les auxiliars de conversa de la nostra escola són:

Infantil: Mariona Arderiu (Catalunya)
Primària: Chris Wright (Escòcia)
ESO i batxillerat: Marquisha Harris (EUA)
FP: Emma Carevic (Croàcia/Nova Zelanda)


Mariona Arderiu


Chris Wright
Marquisha Harris

Ema CavericL’any passat, l’AMPA de l’escola va enviar a totes les famílies un qüestionari on se’ls preguntava quins aspectes creien que havien de ser reforçats per a l’aprenentatge dels nostres nois i noies. 

Després de compartir els resultats amb la direcció de l'escola es va fer palès que, a banda d'altres temes, el punt que generava més interès eren les accions orientades a millorar l'aprenentatge de l'anglès. Tot i que l’escola era plenament conscient que calia potenciar l’estudi de la llengua entre l’alumnat, la col•laboració de l’AMPA ha estat un factor més per començar-ho a tirar endavant. 

És per aquest motiu que aquest any hem iniciat la col•laboració amb una acadèmia de la ciutat per consolidar les extraescolars de llengua anglesa a totes les etapes de l’escola. I pel que sabem, té una gran acollida. D’altra banda, i també gràcies a la col•laboració entre AMPA i escola, aquest curs hem reforçat els auxiliars de conversa que ja estan funcionant de fa temps al nostre centre.

El programa dels auxiliars de conversa és un recurs de primer ordre per estimular l'aprenentatge de llengües i el coneixement d'altres cultures i altres formes d'entendre el món. La seva tasca educativa dona suport lingüístic a les activitats programades a les aules amb l’objectiu d’ajudar en el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l'alumnat. Aquest objectiu és clau per a l'aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que l'oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l'estudi i el creixement personal.

Els auxiliars de conversa s'han convertit en el millor complement d’aula per a l’aprenentatge de l’anglès a les escoles ja que donen suport a mestres i professors en les tasques orals, i comparteixen amb l’alumnat aspectes de la seva cultura i el seu argot. A més, poden ajudar a resoldre dubtes sobre la llengua anglesa especialment dubtes sobre pronunciació i, d’altra banda, també ajuden en la preparació del material per a les classes i suports complementaris del professorat.
Les auxiliars de conversa de la nostra escola són:

Infantil: Mariona Arderiu (Catalunya)
Primària: Chris Wright (Escòcia)
ESO i batxillerat: Marquisha Harris (EUA)
FP: Emma Carevic (Croàcia/Nova Zelanda)


Mariona Arderiu


Chris Wright
Marquisha Harris

Ema Caveric