Alumnes ESO que cursen música en un conservatori o en un centre professional 2018-2019

Tots aquells alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional podran convalidar les matèries següents:

- Música (la comuna de 1r a 3r curs d’ESO)
- Les matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (2 hores per curs)
- Una matèria optativa de 4t curs d’ESO (fins a un màxim de 3 hores).


Documentació que cal presentar a la secretaria de l’escola:

1.    Sol•licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en un centre de música autoritzada (Model EMU1)2.    Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música en què s’acredita el curs que fa l’alumne/a (Model CMU1)Un cop hàgiu lliurat la documentació, l’escola resoldrà si concedeix la convalidació de matèries d’ESO i es notificarà a les famílies. Si s’accepta, l’alumne/a no haurà de cursar a partir d’aquell moment la matèria reconeguda i es farà constar l’adaptació curricular a Educamos.

Recordem que les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l’alumne/a deixi els estudis de música ho ha de comunicar al centre.


Tots aquells alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional podran convalidar les matèries següents:

- Música (la comuna de 1r a 3r curs d’ESO)
- Les matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (2 hores per curs)
- Una matèria optativa de 4t curs d’ESO (fins a un màxim de 3 hores).


Documentació que cal presentar a la secretaria de l’escola:

1.    Sol•licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en un centre de música autoritzada (Model EMU1)2.    Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música en què s’acredita el curs que fa l’alumne/a (Model CMU1)Un cop hàgiu lliurat la documentació, l’escola resoldrà si concedeix la convalidació de matèries d’ESO i es notificarà a les famílies. Si s’accepta, l’alumne/a no haurà de cursar a partir d’aquell moment la matèria reconeguda i es farà constar l’adaptació curricular a Educamos.

Recordem que les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l’alumne/a deixi els estudis de música ho ha de comunicar al centre.