Calendari de festius, curs 2018-2019

Calendari de festius del curs 2018-2019. Inclou les festes estatals i autonòmiques, les vacances escolars i els caps de setmana, els dies de lliure disposició i les festes locals. 
Aquest calendari també l'adjuntarem al butlletí del mes d'octubre.

Calendari de festius del curs 2018-2019. Inclou les festes estatals i autonòmiques, les vacances escolars i els caps de setmana, els dies de lliure disposició i les festes locals. 
Aquest calendari també l'adjuntarem al butlletí del mes d'octubre.