Esportistes del programa de tecnificació (ARC)

Es convalidarà l’àrea d’educació física si l’alumne/a practica una activitat esportiva amb l’acreditació d’esportista d’alt rendiment (ARC) emès per la Secretaria General de l’Esport. Aquests alumnes tenen l’accés directe al reconeixement de l’assignatura i a la creació d’un Pla Individualitzat (PI).

Un esportista ARC és aquell que ha assolit o té com a objectiu assolir el nivell més alt de competició esportiva. Per aconseguir aquest reconeixement d’alt nivell de la modalitat o disciplina, cal que l’esportista hagi estat seleccionat prèviament per la Secretaria General de l’Esport per així poder disposar dels professionals i serveis que l’ajudin a assolir les millors condicions d’entrenament i desenvolupament integral.

Documentació que cal portar a secretaria, abans del 15 d'octubre:

1.    Sol•licitud signada pel pare, mare o representants legals de l’alumne/a (document on sol•liciteu a l'escola la vostra voluntat de reconeixement de la matèria d'educació física per pràctica intensa de l'esport).

2.    Certificat del Consell Català de l’Esport (av. Països Catalans, 12, Esplugues de Llobregat).


Un cop la família ha presentat la sol•licitud i el certificat que justifica que l’alumne/a és esportista del programa de tecnificació ARC, automàticament es resol afirmativament i es dóna a la família una còpia del PI conforme la sol•licitud del reconeixement ha estat aprovada.


Es convalidarà l’àrea d’educació física si l’alumne/a practica una activitat esportiva amb l’acreditació d’esportista d’alt rendiment (ARC) emès per la Secretaria General de l’Esport. Aquests alumnes tenen l’accés directe al reconeixement de l’assignatura i a la creació d’un Pla Individualitzat (PI).

Un esportista ARC és aquell que ha assolit o té com a objectiu assolir el nivell més alt de competició esportiva. Per aconseguir aquest reconeixement d’alt nivell de la modalitat o disciplina, cal que l’esportista hagi estat seleccionat prèviament per la Secretaria General de l’Esport per així poder disposar dels professionals i serveis que l’ajudin a assolir les millors condicions d’entrenament i desenvolupament integral.

Documentació que cal portar a secretaria, abans del 15 d'octubre:

1.    Sol•licitud signada pel pare, mare o representants legals de l’alumne/a (document on sol•liciteu a l'escola la vostra voluntat de reconeixement de la matèria d'educació física per pràctica intensa de l'esport).

2.    Certificat del Consell Català de l’Esport (av. Països Catalans, 12, Esplugues de Llobregat).


Un cop la família ha presentat la sol•licitud i el certificat que justifica que l’alumne/a és esportista del programa de tecnificació ARC, automàticament es resol afirmativament i es dóna a la família una còpia del PI conforme la sol•licitud del reconeixement ha estat aprovada.