:: AMPA


AMPA
Associació de Mares i Pares d'Alumnes
La junta de l'associació - AMPA - està formada pels següents membres:

  PRESIDENT:   Raúl Legido i Sanz 
  SOTS-PRESIDENT:   Santi Giménez i Serra 
  SECRETÀRI:   David Berenguer i Vargas 
  TRESORERA:   Sergi Muñoz i Hernández 
  VOCALS:   David Berenguer i Vargas
   Estanislao Martí Zapater
   Marc Portet i Bruguera
   Imma Campins
   Maria del Mar Gonzalo
   Roser Alonso
   Sergi Muñoz i Hernández
   Yolanda Garcia Salmeron
   Andres Gullon Lopez
 

Comissions:
 

1.- Consell Escolar. Pau Civit
2.- Comissió Econòmica: Miriam Camps i Sergi Muñoz
3.- Comissió Vespres i Formació de Pares: Marc Portet, Pau Civit i Imma Campins
4.- Comissió Comunicació i Revista: Elisenda Famadas, Marc Portet i David Berenguer.
5.- Comissió Pastoral: Pau Civit
6.- Comissió Afers Exteriors: Santi Giménez, Raúl Legido, Estanis Martí, Assun Carreras i Roser Alonso.
7.- Comissió Menjador: Assun Carreras, Mar Gonzalo i Raúl Legido
8.- Comissió Associacions de l’Escola: Miriam Camps i Sergi Muñoz.
9.- Comissió SUMMEM: Imma Campins, Raúl Legido, Santi Giménez, Roser Alonso i David Berenguer.


Aspectes generals:
 

Les mares i pares dels alumnes de l'escola ens integrem en una associació legalment constituïda que té uns estatuts propis, la qual dóna suport i col.laboració al dinamisme de l'escola, recolzant les famílies i els alumnes en diferents activitats.


correu:
 
mataro.ampa@escolapia.cat

Si voleu contactar amb els membres de la junta, envieu si us plau un correu a mataro.ampa@escolapia.cat amb les vostres dades i contactarem amb vosaltres.


Tallers Formatius:
  » Informació tallers formatius

Altres informacions:
  » Convocatòria d'assemblea general dimarts 16 d'octubre de 2012
  » Calendari AMPA curs 2011-2012
  » Formulari sol.licitud de beques i ajuts
  » Estatuts AMPA
  » Presentació AMPA (Power Point 7,1MB)