:: Formació Professional


Formació professional
Equip de coordinació:
   Director pedagògic:   Manel Moragas 
   Coordinador CFGM i PFI:   Jordi Trunó 
   Coordinador CFGS, PPA i CAS:   Lourdes Montoro 
   Coordinador Escola-Empresa:   Lorena La Iglesia 
   Psicopedagoga:   Meritxell Ortega 

Circulars i documents:

Accedeix a la informació
FP A L'ESCOLA PIA SANTA ANNA DE MATARÓ