:: Organització


Organització
ÒRGANS DE DIRECCIÓ, GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

- Formem part d'un grup, l'Escola Pia de Catalunya

EL SECRETARIAT DE LES INSTITUCIONS ESCOLARS DE L’ESCOLA PIA DE CATALUNYA

L’Escola Pia té 20 institucions educatives a Catalunya. Pretenem, tot conservant la singularitat de cada institució, mantenir la unitat d’estil que ens caracteritza i les polítiques comunes de treball que ens permeten avançar millor davant dels reptes educatius.
Amb aquesta finalitat des de 1988 existeix un òrgan de coordinació entre les escoles escolàpies, el Secretariat de les Institucions Escolars.
El seu responsable últim és el P. Provincial de l’Escola Pia de Catalunya, P. Jaume Pallarolas, el qual delega la seva activitat gestora i executiva en un secretari general, que actualment és el Sr. Joan Vila.
Amb ell treballa un Equip de Gestió dividit en diferents àrees. Com a òrgan consultiu hi ha el Consell de les Institucions Educatives encarregat de promoure la realització de les polítiques globals.
Aquestes queden determinades per períodes de quatre anys en l’Assemblea de les Institucions Educatives adscrites al Secretariat, que representa tots els estaments d’aquestes institucions.


- El funcionament de la nostra escolaDIRECCIÓ DE L’ESCOLA
  Director Gerent:   Antoni Aguilar i Vidal 
  Cap de pastoral, acció social i projectes:   Esteve Federico i Salellas 
  Directora pedagògica d’Educació Infantil:   Gemma Àlvarez i Planas 
  Directora pedagògica de Primària:   Àngels Borràs i Palouzié 
  Directora pedagògica d’ESO i Batxillerat:   Sandra Mané i Arias 
  Director acadèmic d'ESO i Batxillerat:   Lluís Ballarín i Romero 
  Director pedagògic de Formació Professional:   Manel Moragas i Roca 
  Administrador:   Miquel Perajuan i Hernández 
  Secretari acadèmic/Cap d'educació no formal:   Xavier Manrique i Quintana 

EQUIP DE COORDINADORS

Educació Infantil
Infantil - Marta Medina i Sánchez

Primària 
Cicle Inicial - Isabel Solà i Jaurés
Cicle Mitjà - Núria Rius i Riu
Cicle Superior - Xavier Salvador i Galí

ESO  
1r. Cicle - Rosa M. López i López
2n. Cicle - Sergi Atienza i Cid

Batxillerat    
1r. Curs - M. Teresa Casado i Font
2n. Curs - Sílvia Domínguez i Tortajada

Formació Professional
Sistema i Gestió de Qualitat FNR- Manel Moragas i Roca
Cicles Formatius Grau Mitjà i PFI - Jordi Truñó i Gual
Cicles Formatius Grau Superior, PPA i CAS - Lourdes Montoro i Del Valle
Escola - Empresa - Lorena La Iglesia Piñeyro


CAPS D'ÀMBIT

Coordinador de Caps d'àmbit - Esteve Federico i Salellas

Artístic - Nerea Briongos i Barayazarra
Ciències socials - Jaume Font Martí
Lingüístic - Paola Abellán i Gracia
Matemàtic i Tecnològic - Carles Cordón i Muñoz
Ciències experimentals - Marta Mons i Genisans
Educació física i psicomotricitat - Xavier Ordóñez i Canals
Idiomes - Christine Schips
Formació Professional - Manel Moragas i Roca


COMITÈ DE QUALITAT DE CENTRE

 Antoni Aguilar i Vidal
 Manel Moragas i Roca
 Jordi Esteve i Trias
 Miquel Perajuan i Hernández
 Xavier Manrique i Quintana
 David Cambray i Pla
 Lluís Ballarín i Romero


SERVEI D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Infantil i Primària
Assessorament psicopedagògic - Esther Aragón i Gatell
Logopèdia / Educació Especial - Estefania Martínez i Cruz
Psicomotricitat - Iols Trapote i Orós

Secundària
Assessorament psicopedagògic
             - Meritxell Ortega i Viza, FP
             - Maite Núñez i Moreno, Batxillerat
             - Eva Zamora i Gómez, ESO

USEE - Unitat de Suport d'Educació Especial a l'ESO
             - Sandra González i Luján
             - Irene Armengod
             - Diana Borrego i Maldonado


DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS 

Responsables TIC
Jordi Terren Pons
Àlex Fernandez Gracia


PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

SECRETARIA / ADMINISTRACIÓ
 Francesca Arànega i Benito
 Anna Buch i Boadas
 Elisabet Cuquet i Calvo
 Judith Garbulosa i Porta
 Elisenda Roig i Noms
 Rosa M. Salellas i Galán
 Sílvia Yagüe i Jiménez
 Tomàs Miralles Garre

COMUNICACIÓ
 Nuria Cuyàs i Nogueras

COPISTERIA
 Estel Riera i Rifà

MANTENIMENT
 Karl Moser / David Pinto / David Espejo

MEDIATECA
 Marta Quadrada / Mercè Buch

BIBLIOTECA / MATERIAL
 M. Josep Matas

COORDINADOR D'ACTIVITATS PREVENTIVES
 Antoni Rosiñol i Riera

SERVEI ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT EXPERIÈNCIA LABORAL
 Joaquim Perejoan i Hernàndez

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ
 Lorena La Iglesia Piñeyro

SERVEI DE RECEPCIÓ
TORRENT
 Dolors Tuxans i Agulló
 Estel Riera i Rifà

PLAÇA
 Ari Clavell i Casals
 Esther Cruañas i Argemí

EDIFICI de MAR
 Dolors García i Zorzano
 Maria Bartrina Pera
 M. Mercè Buch i Alsina (dissabtes)

BOTIGA DE ROBA
 Paqui Arànega


SERVEI DE MENJADOR

TORRENT
 Iols Trapote i Orós

PLAÇA
 Tomàs Miralles Garre


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I ESPORTIVES

RESPONSABLE GENERAL
 Xavier Manrique i Quintana

RESPONSABLE EDUCACIÓ INFANTIL
 Isabel Barrera i Piña

RESPONSABLE PRIMÀRIA
 Jordi Navarro i Darnés

RESPONSABLE SECUNDÀRIA
 Xavier Ordóñez i Canals

RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ
 Tomàs Miralles Garre


GRUPS D'ESPLAI L'EROL
 Anna Martínez / Carla Gonzalez


MOU-TE
 Pep Carbó / Toni Martínez


CONSELL ESCOLAR

PRESIDENT
 Antoni Aguilar i Vidal

REPRESENTANTS DE LA TITULARITAT
 Ramon Tarròs i Esplugas
 Josep Antoni Ripollès i Milian
 Anna Puig i Maymí

REPRESENTANTS DELS PROFESSORS
 Isabel Bosch i Millastre
 Josep M. Carbó i González
 Roser Martínez i Termes
 Anna Pruna i Macià

REPRESENTANTS DELS PARES I MARES D'ALUMNES
 Assumpta Carreras i Martorell
 Santi Giménez i Serra
 Martí Juanola i Coch
 Pau Civit i Rey

REPRESENTANTS DE L'ALUMNAT
 Roger Samon i Ros
 Berta Samon i Ros

REPRESENTANT DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)
 Miquel Perajuan i Hernández

REPRESENTANT DEL PERSONAL D'ATENCIÓ EDUCATIVA (USEE)
 Eva Zamora i Gómez
Suplents:
 Sandra Gonzàlez i Luján
 Diana Borrego i Maldonado