:: Primària


Primària
Equip de coordinació:

 Responsable:   Xavier Salvador i Gali 
 Cicle Inicial:   Isabel Solà i Jaurés 
 Cicle Mitjà:   Marta Carretero i Castells 
 Cicle Superior:   Silvia Delcor i Conejos 
 Psicologa:   Esther Aragón i Gatell Aspectes generals:

L'etapa d'EDUCACIÓ PRIMÀRIA comprèn el primer tram obligatori de l'escolaritat, dels 6 als 12 anys. S'organitza en tres cicles de dos anys de durada: Cicle Inicial (1r i 2n), Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior(5è i 6è).
En aquesta etapa ens proposem proporcionar a tots els nens i a totes les nenes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals: cognitives, motrius, d'equilibri personal, de relació i d'actuació social. En definitiva, la formació intel lectual, humana i social dels nostres alumnes. Del seu enfocament en depèn, en gran mesura, el seu futur acadèmic i personal.
És bàsica l'atenció a l'alumne a través de les tutories individualitzades i grupals, del seguiment de la seva evolució en el procés d'aprenentatge i de la relació amb la família.
Les activitats d'aprenentatge es plantegen fomentant el diàleg, la responsabilitat en el treball i l'esperit crític i tolerant, a través de metodologies que potenciïn la participació activa dels alumnes: racons í tallers d'aprenentatge, experimentació en la ciència, recerques, treball en equip, treball d'habilitats del pensament, estratègies d'aprenentatge, ús de recursos informàtics,...


Activitats culturals í de convivència:
Formen part del projecte educatiu de l'etapa. Visites i excursions, assistència a representacions teatrals i audicions musicals, celebració de festes i tradicions, convivències al final de cada cicle, campanyes solidàries, jornades esportives i de convivència, xerrades de professionals i especialistes,...Atenció a la diversitat:
A través del Departament d'Orientació Psicopedagògica, un equip de mestres i especialistes tenen com a objectiu col.laborar i intervenir en l'orientació de l'alumnat, per tal d'atendre les seves necessitats educatives i millorar el seu aprenentatge.

HORARIS:
  Horari de recepció:  de 2/4 de 8 del matí a 2/4  de 9 del vespre. 
  Horari de classe:  de 9 del matí a 1 del migdia i de 3 a 5 de la tarda 


SERVEIS I ACTIVITATS:

Servei de vigilància:
De 2/4 de 8 del matí a 9 (hora d'inici de les classes)

Servei de menjador:
D'1 a 3 del migdia.
D'1 a 2 dinar.
De 2 a 3, descans i activitats lúdiques.

Activitats extraescolars:
De 5 a 2/4 de 7 de la tarda (segons l'activitat) i dissabtes al matí. Cada curs la Comissió d'activitats extraescolars dissenya i prepara un seguit d'activitats (iniciació esportiva, esports, anglès, tallers de teatre i manualitats, jocs, informàtica, ...) adreçats als nens i nenes d'aquestes edats.

Casal d'estiu:
En acabar les classes en el mes de juny i fins a finals de juliol, s'organitza un Casal d'Estiu per als alumnes, amb un seguit d'activitats que permeten un estiu amè i divertit.

Altres serveis:
Cursets de natació dins l'horari lectiu i dins l'àrea d'educació física: intensius a Cicle Inicial (1r i 2n) i sis sessions durant el 1r trimestre per al CM (3r i 4t) i per al CS (5è i 6è).
Biblioteca: oberta fins a les 6 de la tarda cada dia.

Hipervincles:
http://www.edu365.cat  1r:  Site de primer, curs 2018.19 
  2n:  Site de segon, curs 2018.19 
  3r:  Site de tercer, curs 2018.19 
  4r:  Site de quart, curs 2018.19 
  5è:  Site de cinquè, curs 2018.19 
  6è:  Site de sisè,  curs 2018.19 


Tríptic 2009-10: