Els alumnes de 4t d’ESO reben la certificació oficial en Suport Vital Bàsic i DEA

L’Escola Pia Mataró i el Consell Català de Ressuscitació signen un conveni de col·laboració

Els alumnes de 4t d’ESO que han seguit el programa de formació en Suport Vital Bàsic inclòs en el curriculum escolar, i que hagin superat l’avaluació final, rebran la certificació de formació per part del CCR i de l’European Resuscitation Council.

L’Escola Pia Mataró és la primera Escola Pia en posar en marxa aquest projecte pioner, i també de les primeres escoles de Catalunya. Els alumnes reben una formació teòrica i pràctica en Suport Vital Bàsic i DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic) al llarg de cinc anys.

És un projecte transversal en el qual hi participen alumnes de primària, ESO, Batxillerat i FP. Aquests últims, a diferència dels alumnes de 4t d’ESO, surten amb la titulació oficial del CCR.