LES PILES, A L’APILO DE L’ESCOLA

El Departament d’Acció Climàtica a través de l’Agència de Residus de Catalunya organitzen el concurs de recollida de piles “Les Piles, a l’Apilo de l’Escola”, dirigit als centres educatius de Catalunya, per tal de fomentar el coneixement i la recollida selectiva de piles i acumuladors portàtils entre l’alumnat i les seves famílies.

El concurs consisteix a recollir el màxim nombre de piles possible per portar a reciclar fins al 26 d’abril d’enguany. 

Un cop passada aquesta data, seguirem igualment amb la recollida pel nostre compromís com a institució amb el planeta més enllà del concurs.  

L’objectiu és la conscienciació sobre la cura del medi ambient.

A la pàgina web:https://www.apilo.cat/  podreu veure tot el detall del projecte.

Les famílies que ho vulguin es podran baixar una plantilla per tenir un petit  contenidor a casa.

A l’Escola Pia Santa Anna, hem instal·lat un contenidor gros per anar omplint a la recepció de l’Edifici de Mar i us convidem a anar portant totes aquelles piles i acumuladors que estiguin gastats per seguir sumant a l’Apilo XII.

Esperem que la participació en aquest concurs sigui només l’inici per seguir treballant per millorar el nostre planeta.