ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES

Les mares i pares dels alumnes de l’escola ens integrem en una associació legalment constituïda que té uns estatuts propis, la qual dóna suport i col.laboració al dinamisme de l’escola, recolzant les famílies i els alumnes en diferents activitats.

L’AFA de l’Escola Pia Santa Anna de Mataró té com a principals missions:

Becar els alumnes que queden orfes durant la seva etapa d’escolarització per tal que puguin continuar els estudis.

Mantenir el contacte permanent amb la direcció de l’escola per intercanviar novetats i inquietuds i també respresentem les famílies davant del Consell Escolar.

Donar suport i assistència a totes les famílies en tot allò que fa referència a l’educació dels fills.

Promoure la participació i la relació família-escola, tant en l’organització de cursos, sortides i la festa de l’escola.

Donar suport econòmic a activitats  de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural i relacional, com l’específica de responsabilització en l’educació familiar.

Donar suport econòmic a diferents activitats i associacions que representen i donen vida a l’escola (Geganta Anna, orquestra…).

Vetllar per la qualitat del servei rebut.

Dur a terme iniciatives sorgides de les families.

President Santi Giménez i Serra – comissió SUMMEM
Sots president Estanislao Martí – comissió afers exteriors
Secretari Yolanda Pérez – comissió de menjador; comissió espais i horaris
Tresorer Sergi Muñoz
Vocals Pepi Carrasco – comissió de vespres, formació, revista i comunicació

Mar Gonzalo – comissió de menjador

Marc Portet – comissió de vespres, formació, revista i comunicació

Jordina Noé

Montserrat Cerrato

Eva Sánchez

FORMA PART DE L’AFA

Podeu contactar amb l’AFA:

> Les bústies de l’AFA que trobareu a les recepcions dels tres edificis.

> A través del correu electrònic mataro.afa@escolapia.cat

> Enviant un correu electrònic a qualsevol dels membres de l’AFA que trobareu dins de l’agenda escolar.

Si algun pare o mare estigués interessat a formar part de l’AFA per aquest proper curs, cal que contacteu amb qualsevol membre de l’AFA i que assistiu a l’Assemblea General que es celebrarà a inici de curs.