ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES

Les mares i pares dels alumnes de l’escola ens integrem en una associació legalment constituïda que té uns estatuts propis, la qual dóna suport i col.laboració al dinamisme de l’escola, recolzant les famílies i els alumnes en diferents activitats.

L’AMPA de l’Escola Pia Santa Anna de Mataró té com a principals missions:

Becar els alumnes que queden orfes durant la seva etapa d’escolarització per tal que puguin continuar els estudis.

Mantenir el contacte permanent amb la direcció de l’escola per intercanviar novetats i inquietuds i també respresentem les famílies davant del Consell Escolar.

Donar suport i assistència a totes les famílies en tot allò que fa referència a l’educació dels fills.

Promoure la participació i la relació família-escola, tant en l’organització de cursos, sortides i la festa de l’escola.

Donar suport econòmic a activitats  de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural i relacional, com l’específica de responsabilització en l’educació familiar.

Donar suport econòmic a diferents activitats i associacions que representen i donen vida a l’escola (Geganta Anna, orquestra…).

Vetllar per la qualitat del servei rebut.

Dur a terme iniciatives sorgides de les families.

President Santi Giménez
Sots president Estanislao Martí
Seretari David Berenguer
Tresorer Sergi Muñoz
Vocals Marc Portet

Imma Campins

Maria del Mar Gonzalo

Míriam Camps

Roser Alonso

Yolanda Garcia

Abdrés Gullon

FORMA PART DE L’AMPA

Podeu contactar amb l’AMPA:

> Les bústies de l’AMPA que trobareu a les recepcions dels tres edificis.

> A través del correu electrònic mataro.ampa@escolapia.cat

> Enviant un correu electrònic a qualsevol dels membres de l’AMPA que trobareu dins de l’agenda escolar.

Si algun pare o mare estigués interessat a formar part de l’AMPA per aquest proper curs, cal que contacteu amb qualsevol membre de l’AMPA i que assistiu a l’Assemblea General que es celebrarà a inici de curs.