AVÍS LEGAL

 

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, us informem:

El titular d’aquesta website és Escola Pia Mataró amb domicili a plaça Santa Anna, 1, 08302 de Mataró, amb número CIF R0800594D inscrita al Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 954-A/4-SE/B. A partir d’aquí, l’Escola Pia.

Correu electrònic de contacte: mataro@escolapia.cat

Telèfon de contacte: 93 790 16 27

Codi de centre: 08021107

2. CONDICIONS DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

2.1. Dret d’informació

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 us informem de:

2.1.1.- Identificació de responsables:

El responsable del tractament és l’ESCOLA PIA amb les dades de contacte que consten a l’apartat 1 d’aquest avís. Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) al correu electrònic: proteccio.dades@escolapia.cat

2.1.2.- Finalitats de tractament i base jurídica

2.1.2.1.- Finalitat general

Les dades queens faciliteu als formularis que trobeu a la pàgina web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb nosaltres s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat de l’Escola Pia.

Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar-vos informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb l’ESCOLA PIA, les obligacions legals i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

2.1.2.2.- Tractament d’imatges

A l’ESCOLA PIA documentem els esdeveniments de caràcter públic que organitzem amb fotografies i vídeos amb finalitat de fer-ne difusió a la nostra web o a altres espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on disposem de perfil creat i publicacions pròpies o a premsa.

Les xarxes socials on l’ESCOLA PIA té perfil creat són les següents: Twitter, Facebook, Instagram, Youtube i Linkedin.

Podeu obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la nostra web o contactant amb el DPD.

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels interessats/es o en l’aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

2.1.3.- Categories de destinataris

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les vostres dades:

  • El personal degudament autoritzat per la direcció de l’ESCOLA PIA.
  • Els proveïdors necessaris per donar compliment a la vostra demanda.
  • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.

Podeu ampliar aquesta informació consultant DPD.

2.1.4.- Transferència internacional de dades

Per desenvolupar les nostres funcions no cedim ni dipositem dades fora de la Unió Europea.

2.1.5.- Termini de conservació de la informació

Conservarem la vostra informació mentre no revoqueu el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

2.1.6.- Drets dels interessats/es

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu.

Per exercir aquests drets podeu enviar un correu electr+onic a proteccio.dades@escolapia.cat

2.1.7.- Dret de reclamació

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Jorge Juan, 6 de Madrid.

2.1.8.- Obligacions de l’interessat/da

L’interessat/da ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’interessat/da. La manca de l’aportació d’aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

2.1.9.- Elaboració de perfils

Per a l’acompliment dels objectius de l’ESCOLA PIA i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç a l’interessat/da, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas, l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

2.2. Consentiment de l’interssat/da

S’entén que l’interessat/da accepta les condicions establertes si accepta les presents condicions en tots els formularis de recollida de dades o si ens dirigeix unmissatge per correu electrònic.

Les dades personals es desen a la base de dades de l’ESCOLA PIA que en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tractem.

2.3. Seguretat

La base de dades està dotada de les perceptives mesures de seguretat i hem establert tots els mitjans tècnics al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

2.4.- Cookies i recollida de dades estadístiques

La navegació d’un usuari per aquesta web deixa com a rastre l’adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés al Portal.

Per a la utilització d’aquesta web, és possible que s’utilitzin cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. Aquesta web pot utilitzar els següents tipus de galetes:

  • Cookies d’anàlisi: permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de la nostra pàgina web, així com elaborar els perfils de navegació dels usuaris en aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot això amb finalitat d’introduir millores.
  • Cookies tècniques: permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar, difondre i/o compartir continguts.

Com a usuari teniu la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació en el vostre disc dur. Tots els navegadors permeten fer canvis amb la finalitat de desactivar la configuració de les galetes. Aquests ajustaments es troben ubicats en les “opcions” o “preferències” del menú del vostre navgedaor. A continuació trobareu els enllaços de cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions:

  • Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
  • Firefox: http://goo.gl/F5pHX
  • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95674
  • Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
  • Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy

Us informem, però, que hi ha la possibilitat que la desactivació d’alguna galeta impedeixi o dificulti la navegació o la prestació de serveis oferts en aquesta web.

2.5.- Ús d’adreces IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del vostre interès, podeu trobar
en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. L’ESCOLA PIA no
garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels
accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

3.- NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel
sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

3.1. Genèriques

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i resta d’eines de participació
continguts que atemptin contra els següents principis:

a) La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i
defensa nacional.

b) La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la
condició de consumidors o usuaris.

c) El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per
motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra
circumstància personal o social.

d) La protecció de la joventut i de la infància.

e) El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’interessat/da.

f) El respecte a la propietat intel·lectual d’allò publicat.

g) En general, el respecte a la legalitat vigent.

3.2. Particulars

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén
al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari
serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el titular del
domini ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter
enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

 Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament,  dels
seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus
informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de
provocar danys.

 Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres
usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’ESCOLA PIA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que
vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs,
racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els
interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no
resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de l’ESCOLA PIA.

En qualsevol cas, l’ESCOLA PIA no és responsable de les opinions manifestades pels
usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

3.3. Ús de contrasenyes

L’accés a determinats continguts pot requerir un codi d’usuari i una contrasenya. Si
escau, se us haurà comunicat oportunament.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’ESCOLA PIA és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les
seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota
reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda
expressament prohibida sense l’autorització expressa de l’ESCOLA PIA.

5.- RESPONSABILITAT

L’ESCOLA PIA no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar
d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic,
presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu
control.

L’ESCOLA PIA es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els
que vulnerin aquestes condicions.

6.- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

L’ESCOLA PIA pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís
previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’ESCOLA PIA i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i
qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals corresponents a la
demarcació judicial del domicili de l’ESCOLA PIA.