CALENDARI PREINSCRIPCIÓ

Ensenyaments reglats
(Infantil, Primària, ESO i Batxillerat)

Infantil i primària ESO Batxillerat
Presentació sol·licituds Del 7  al 21 de març Del 9 de març al 21 de març Del 20 al 26 d’abril
Difusió oferta 4 de març 4 de març 19 d’abril
Llistes amb la puntuació

provisional

21 d’abril de 2022 21 d’abril de 2022 23 de maig 2022
Termini de reclamacions

del barem provisional

del 22 al 28 d’abril de 2022 del 22 al 28 d’abril de 2022 del 23 al 30 de maig de 2022
Llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions 3 de maig de 2022 3 de maig de 2022 3 de juny de 2022
Sorteig públic 9 de maig de 2022 9 de maig de 2022 3 de juny de 2022
Llistes amb l’ordre definitiu  11 de maig de 2022 11 de maig de 2022 9 de juny 2022
Llistes d’admesos

definitius

10 de juny de 2022 10 de juny de 2022 22 de juny de 2022
Matrícula ordinària  Del 21 al 29 de juny Del 21 al 29 de juny Del 23 al 29 de juny de 2022
Publicació de centres i cicles

formatius amb places vacants

     —     —
Presentació de sol·licituds

2a fase d’admissió

     —     —
Publicació llista d’admesos i

matrícula extraordinària

     —     —

Ensenyaments reglats
(CFGM i CFGS)

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

CFGM

CFGS
Publicació del llistat d’admesos i exclosos provisional 6 de maig
Període de reclamacions al llistat d’admesos i exclosos Del 6 al 12 de maig
Publicació del llistat d’admesos i exclosos definitiu 16 de maig
Presentació de sol·licituds (CFGM: Resta d’alumnat) Del 17 al 23 de maig Del 25 al 31 de maig
Publicació de la llista amb la puntuació provisional 9 de juny 23 de juny de 2022
Presentació reclamacions a la llista amb la puntuació provisional Del 9 al 16 de juny del 23 (13 h) al 29 de juny de 2022
Publicació de la llista amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions (CFGS: Sorteig públic) 22 de juny 5 de juliol de 2022
Publicació de la llista ordenada 28 de juny 7 de juliol de 2022
Publicació de llistes d’admesos i d’espera (CFGM: Alumnes que van fer la preinscripció del 20 al 26 d’abril) 8 de juliol 15 de juliol de 2022
Publicació de llistes d’admesos i d’espera (CFGM: Alumnes que van fer la preinscripció del 17 al 23 de maig) 15 de juliol
Període de matrícula (Alumnes que van fer la preinscripció del 20 al 26 d’abril) De l’11 al 15 de juliol
Període de matrícula (Alumnes que van fer la preinscripció del 17 al 23 de maig) Del 18 al 22 de juliol

Ensenyaments no reglats

PFI

PPA-19
Sessions informatives generals (virtual) 10 maig 20h
Sol·licitar entrevista individual (requisit obligatori) fins el 13 de maig
Entrevistes individuals durant el mes de maig
Comunicació llista admesos i llista d’espera 3 de juny
Període de matrícula dels admesos