SECRETARIA

Text d’espai

L’horari de secretaria és de 9 a 1 i de 4 a 6 de la tarda.

Ens trobem a la plaça del Pare Joan (davant la creu de Terme)

inscripció activitats

A la secretaria de l’escola podeu sol·licitar:

Títols acadèmics

Altes i baixes d’alumnes

Beques

Secretaria
Secretaria