CONEIX L’ESO!

Formulari

mataro@escolapia.cat

93 790 16 27

Sessions informatives

Jornada de Portes Obertes

Dissabte 24 de febrer

Actuem per millorar la societat i construir coneixement!

El nostre projecte educatiu segueix l’estil metodològic de l’Escola Pia de Catalunya, que promou que els alumnes siguin capaços de desenvolupar la seva personalitat, actuar per millorar la societat i de construir coneixement.

Com funciona l’ESO

L’orientació

SUMMEM

El Departament psicopedagògic

Tutoria

Els idiomes

Competències bàsiques

L’Educació Física

ATENCIÓ A L’ALUMNAT

Treballem a partir de les capacitats personals de cada alumne, intentant oferir una educació integral, amb activitats escolars i extraescolars que ajudin al creixement personal tot potenciant les seves aptituds. L’atenció personalitzada és l’eix vertebrador de la formació i una eina bàsica per atendre la diversitat i la singularitat de l’alumnat. També disposem d’atenció psicopedagògica específica.

ESCOLA MULTILINGÜE

Els nostres alumnes poden escollir, dins el currículum optatiu, una quarta llengua (alemany o francès) que poden mantenir durant tota l’etapa d’ESO i batxillerat. A més, els oferim participar a les proves oficials d’idiomes que acrediten els coneixements assolits.

> Estada al Canadà (2n, 3r i 4t)

> Batxillerat Dual (3r, 4t, 1r i 2n de batxillerat)

> Estada d’estiu a Southampton

METODOLOGIES APLICADES

Davant una societat canviant, necessitem plantejar una nova forma d’actuar, amb unes metodologies que ajudin a adquirir uns coneixements molt més competencials, preparant els alumnes per a la vida, confiant en les seves possibilitats i capacitats. A partir del treball per projectes, l’aprenentatge basat en problemes, la investigació seguint el mètode científic, el servei, etc. potenciem el treball cooperatiu i afavorim l’autonomia de l’alumnat.

ESTADES LINGÜÍSTIQUES 

MUNICH

LONDON