CONEIX LA FORMACIÓ PROFESSIONAL!

Entrevista personalitzada
(Properament)

Sessions informatives virtuals

El teu futur professional depèn de les decisions que prenguis!

La formació professional et permetrà capacitar-te per l’exercici de les diferents professions, l’accés a l’ocupació i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica. Disposaràs de més oportunitats d’accés al mercat de treball i adquiriràs coneixements propis de cada sector.

L’FP a l’Escola Pia Mataró

El Sistema Educatiu

L’Escola-empresa i la mobilitat

L’alumne que volem

Com treballem?

Els itineraris i cicles que oferim

També tens l’opció d’obtenir una beca per marxar a fer les pràctiques a un altres país, una gran oportunitat!

Tots els nostres cicles formatius de grau superior els oferim en modalitat dual.

Slide ITINERARI ESPORTIU CFGS Ensenyament i animació socioesportiva CFGM Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure CFGS Condicionament físic

Slide ITINERARI ADMIN-MÀRQUETING CFGM Gestió administrativa CFGS Administració i finances CFGS Màrqueting i publicitat

Slide ITINERARI INFORMÀTIC CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma CFGS Desenvolupament d’aplicacions web & Digital Marketing

Slide PFI i FORMACIÓ D'ADULTS PFI Formació d'adults