PERFIL PROFESSIONAL

Realitzar operacions de gestió administrativa en l’àmbit públic i privat, d’acord amb les normes d’organització interna i la legislació vigent, sota la supervisió d’un responsable.