CFGM Guia en el Medi Natural i Temps de Lleure

PERFIL PROFESSIONAL

Conduir clients en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, aconseguint la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos.