PERFIL PROFESSIONAL

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, i crear pàgines web assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.