PERFIL PROFESSIONAL

Organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant lanormativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client/usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.