PERFIL PROFESSIONAL

Ensenyar i dinamitzar jocs, activitats físicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptant-les a les característiques de l’entorn dels participants.

RESERVA PLAÇA