PERFIL PROFESSIONAL

Definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i a promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports adequats, elaborant els materials publicitaris i promocionals necessaris.